Negeer de kudde

Onderzoek van The Economist laat zien dat beleggers zich laten beïnvloeden door anderen en daarmee de mist in gaan. De factor mens kan je beter uitschakelen.

Beleggers zijn mensen en mensen zijn kuddedieren. Wij kijken naar wat anderen doen en dat beïnvloedt wat wij doen. Als anderen massaal hun geld ergens in beleggen dan zal het wel goed zijn, is vaak de redenering. Laat ik het dan ook maar doen, is vaak de conclusie. Hoe beleggers hiermee de mist in gaan wordt duidelijk uit recent onderzoek van het Engelse weekblad The Economist.


Don’t follow the money

The Economist heeft gekeken naar de in- en uitstroom van geld bij Amerikaanse beleggingsfondsen vanaf het begin van deze eeuw. Het doel was om te kijken of beleggers er goed aan doen andere beleggers te volgen. Hieronder een aantal van de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek.

  • The Economist onderzocht als eerste of beleggers beleggingsfondsen kiezen op basis van in het verleden behaalde rendementen. En of hun keuzes goed uitpakken. Het antwoord op de eerste vraag is Ja en de tweede Nee. De meest populaire beleggingsfondsen, waar het meeste geld in werd belegd, waren fondsen die in de twaalf maanden ervoor goed (twee procent beter dan gemiddeld) hadden gepresteerd. In de twaalf maanden daarna presteerden deze fondsen echter bijna drie procent slechter dan gemiddeld. Al met al was in ongeveer zestig procent van de gevallen het rendement van de meest populaire fondsen veel lager na aankoop dan ervoor. The Economist concludeert dat de kudde volgen weinig lucratief is.

 

  • Vervolgens heeft men gekeken of je van deze kennis toch nog kunt profiteren door ‘contrair’ te beleggen d.w.z. je geld niet beleggen in de meest maar in de minst populaire fondsen. Dit blijkt inderdaad beter te werken. De beleggingsfondsen die in een bepaalde periode het minste geld aantrokken presteerden in de twaalf maanden daarna beter dan de fondsen die het meeste geld hadden aangetrokken. Het slechte nieuws is echter dat de minst populaire fondsen nog altijd slechter presteerden dan het gemiddelde van alle fondsen. Kortom, ook dit was geen strategie met bovengemiddelde resultaten.

 

  • Ten slotte heeft The Economist nog een aspect van de voorspelkracht van fondsbeleggers getest. Namelijk, hoe goed zij waren in het kiezen van de best presterende sectoren en het vermijden van de sectoren die het slechtst presteerden. Dit bleken ze niet te kunnen. In de fondsen met de slechtste rendementen werd voorafgaand aan die slechte prestaties meer dan twee keer zoveel geld belegd als in de fondsen met de beste rendementen.


Niet achteruit kijken

Deze resultaten stroken met de uitkomsten van een eerder onderzoek van The Economist naar beleggen in de vorige eeuw. Toen had men berekend dat één dollar op 1 januari 1900 belegd in de S&P 500 Index aan het einde van de eeuw (31 december 1999) zou zijn aangegroeid tot ongeveer $ 15.000 als de belegger rustig was blijven zitten en niets had gedaan. De belegger die op 1 januari 1900 één dollar had belegd maar aan het begin van elk jaar zijn geld had geswitcht naar de beleggingscategorie die in het voorgaande jaar het beste had gepresteerd, had honderd jaar later maar $ 783 opgebouwd. En de belegger die elk jaar zijn geld had overgeheveld naar de beleggingscategorie die in het jaar ervoor het slechtste had gepresteerd, had aan het einde van de eeuw $ 1.730 overgehouden.


De mens uitschakelen

Het loont dus niet om de kudde te volgen. Maar het loont ook niet om precies het tegenovergestelde te doen van de kudde. De les voor beleggers is dat succes afhangt van je niet laten beïnvloeden door anderen en alles wat je ziet, leest en hoort. In de praktijk is dit natuurlijk onmogelijk. We kunnen de buitenwereld niet uitsluiten. We worden dag en nacht overspoeld met informatie en onze hersenen krijgen elke dag duizenden prikkels te verwerken. De gedachte dat we uit die vloedgolf van informatie de paar nuttige dingen kunnen filteren en de rest ‘onverwerkt’ kunnen negeren is een illusie. En dus kan je als belegger het beste kiezen voor een zogeheten kwantitatieve manier van beleggen. Beleg op basis van regels en laat de computer ze uitvoeren. Hoe meer de factor mens wordt uitgeschakeld, hoe groter de kans op succes.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0131 Lightbulb 6 C3

Daniel Kahneman, de man die ons feilbare denken aantoonde

'Success = talent & luck. Great success = a little more talent & a lot more luck.’ Het was de favoriete formule van Daniel Kahneman, de psycholoog met een Nobelprijs voor de Economie, die in maart is overleden. Daniel Kahneman was een van de grondleggers van wat tegenwoordig gedragseconomie heet. Hij wijdde zijn leven aan de manier waarop mensen beslissingen nemen. En liet zien dat de mens niet rationeel is, continu denkfouten maakt en daardoor verre van optimale beslissingen neemt. De Nederlandse titel van zijn magnum opus vatte zijn gedachtegoed goed samen: ons feilbare denken. Zijn inzichten zijn voor beleggers van onschatbare waarde.

Boek (2)

Wijziging prospectus Meesman fondsen en switchkosten weer aan

In het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd die op 1 juni 2024 ingaan.

Ios0147 New 4 C1

Upgrade MijnMeesman

We hebben leuk nieuws om met u te delen! MijnMeesman (de online omgeving waarin u uw beleggingen kunt inzien en beheren) gaat namelijk een flinke upgrade krijgen. Ook kunnen we vol trots aankondigen dat de Meesman app binnenkort live gaat.