Low cost aardverschuiving

De Amerikaanse belegger is zeer kostenbewust. Er wordt bijna alleen nog maar in fondsen met lage kosten belegd. Hier gaat het ook komen. Het wordt een aardverschuiving.

Bij beleggen maken kosten het verschil. Hier in Nederland zijn nog altijd maar weinig beleggers zich hiervan bewust. Daar zorgen de banken en verzekeraars wel voor. Maar in de VS is het anders. Zoals een recent onderzoek van Vanguard, een grote Amerikaanse vermogensbeheerder laat zien, hebben beleggers in de VS haarscherp door wat echt van belang is en stemmen ze massaal met hun voeten.


Overweldigende trend

Vanguard onderzocht of er een verband was tussen de kostenratio (Total Expense Ratio) van Amerikaanse beleggingsfondsen en ETF’s (Exchange Traded Funds: beursgenoteerde beleggingsfondsen, veelal indexfondsen) en de in- en uitstroom van geld in die fondsen/ETF’s. De resultaten waren overweldigend.

  • Van alle aandelenfondsen (actief én passief bij elkaar) hebben alleen de 25 procent van de fondsen / ETF’s met de laagste kosten over de afgelopen tien jaar per saldo geld aangetrokken. De fondsen / ETF’s die niet tot de 25% goedkoopste behoorden hebben sinds begin 2002 per saldo geld zien wegvloeien. Heel veel geld. Als er verder wordt ingezoomd op de groep van de 25% goedkoopste fondsen, dan valt op te maken dat verreweg het meeste geld (93%) werd belegd in fondsen die binnen deze groep weer de laagste kosten hadden. Per saldo trekt dus minder dan 10 procent van de (goedkoopste) fondsen vrijwel al het nieuwe geld aan.
  • Kijk je alleen naar de indexfondsen / ETF’s die in aandelen beleggen dan ging vrijwel alle instroom van nieuw geld (98%) naar de indexfondsen die tot de 25% goedkoopste behoorden.
  • Onder de actief beheerde aandelenfondsen viel op dat ook hier goedkopere fondsen het beter deden dan duurdere fondsen. Maar dat was een betrekkelijk genoegen. Want zelfs bij de goedkopere actief beheerde fondsen stroomt per saldo meer geld weg dan er binnenkomt.
  • Bij obligatiefondsen is de trend identiek. Meer dan 80% van de netto instroom van geld ging naar de kwart goedkoopste fondsen / ETF’s.

Het is overduidelijk dat in de VS beleggers over de afgelopen tien jaar massaal voor fondsen met de laagste kosten hebben gekozen. Dat zijn natuurlijk voor het overgrote deel indexfondsen en passief beheerde ETF’s. Maar niet alleen. Er zitten ook actief beheerde beleggingsfondsen bij. In de VS zijn er wel, anders dan in Nederland, actief beheerde fondsen met zeer lage kosten.


Low cost tsunami

De golf van geld richting low cost aanbieders is met recht een rage te noemen. In ons land is het nog niet zover. De gevestigde orde weet het onvermijdelijke voorlopig nog tegen te houden. Maar de afschaffing van provisies zal de ontwikkeling richting low cost beleggen een duwtje in de rug geven. Verder is het een kwestie van tijd. Beleggers die met hun voeten stemmen zullen dan voor elkaar wat wet- en regelgeving niet is gelukt: een betere deal voor de klant.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.