Kosten belangrijker dan beleggingsmix

Als het om succesvol beleggen gaat is al jaren bekend dat de beleggingsmix veel belangrijker is voor het resultaat (rendement en risico) van een beleggingsportefeuille dan de exacte selectie van individuele aandelen.

In reactie hierop hebben deskundigen allerlei nieuwe beleggingsmixen bedacht, vaak met nieuwe beleggingscategorieën waar voorheen niet of nauwelijks in werd belegd, in een poging tot nog betere verhoudingen tussen risico en rendement te komen.

De Amerikaanse belegger en auteur Meb Faber heeft veel van de bekendste asset allocation strategieën tegen het licht gehouden. Strategieën die worden aanbevolen door vermaarde beleggers als Warren Buffett, David Swensen, Rob Arnott, William Bernstein, Mohamed El-Erian en Marc Faber.

Meb Faber heeft de prestaties van de strategieën van 1973 tot en met 2013 onderzocht en zijn bevindingen gepubliceerd in zijn nieuwe boek ‘Global Asset Allocation’. Wat duidelijk wordt is dat spreiding tot minder risico leidt: door te beleggen in meerdere beleggingscategorieën als aandelen, obligaties en grondstoffen kun je de verliezen in slechte tijden beperken. Tot zover niets nieuws.

Een andere bevinding van zijn onderzoek wekte wel verbazing: de rendementen van deze ogenschijnlijk zeer uiteenlopende strategieën bleken na 40 jaar zeer dicht bij elkaar te liggen. Met uitzondering van één heel behoudende strategie (met ook een beduidend lager rendement) was het verschil tussen het rendement van de beste en slechtste strategie minder dan 1% per jaar. De auteur concludeert dan ook dat de exacte beleggingsmix op lange termijn niet veel uitmaakt, zolang je de meeste ingrediënten (aandelen, obligaties en eventueel real assets als grondstoffen en vastgoed) maar in huis hebt. De real assets zijn overigens niet eens nodig: twee simpele portefeuilles (60% aandelen / 40% obligaties & 75% aandelen / 25% obligaties, zonder real assets) behoorden tot de beste strategieën. Ingewikkeld doen voegt weinig toe.

Faber concludeert dat het voor een goed beleggingsresultaat wel van belang is om de eenmaal gekozen beleggingsmix vast te houden. Ga dus niet steeds wisselen van mix. Optimale timing lukt namelijk zelfs professionele beleggers niet. Eenmaal per jaar herbalanceren is voldoende. Vasthouden aan uw beleggingsmix levert een extra rendement op van bijna 0,5% per jaar.

De allerbelangrijkste conclusie die volgens Faber uit het onderzoek kan worden getrokken is echter dat de invloed van kosten op het resultaat veel groter was dan de samenstelling van de beleggingsmix. De best presterende strategie werd, gecorrigeerd voor kosten, de slechtst presterende strategie. Faber concludeert: ‘The main point we are trying to drive home in this book – if you are going to allocate to a buy and hold portfolio you want to be paying as little as possible in total fees and costs.’

De les voor u als belegger? Houd het eenvoudig, let goed op de kosten, en houd vast aan uw eenmaal gekozen beleggingsmix. ‘Go live your life and don’t worry about your portfolio!’

Laatste nieuwsartikelen

MMC Logo Olifant Flavicon

Meesman Money Challenge

Meesman wil graag het geldbewustzijn vergroten, zodat mensen zelf de regie kunnen nemen over hun financiën, nu en in de toekomst. Daarom houden we van 14 t/m 30 september de Meesman Money Challenge.

Iconenset 06 Duurzaam W C1

Fossiele energie uitsluiten kost geen rendement

Sommige duurzame beleggers zijn terughoudend om hele bedrijfstakken, zoals (fossiele) energie, uit te sluiten. Ze vrezen dat dit (veel) rendement kost. Dat is niet zo. Het maakt niets uit.

Ios0048 Text File 6 C3

Wijziging prospectus

Met ingang van 1 augustus 2022 wordt het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen van 21 januari 2022 aangevuld met een inlegvel in verband met een wijziging in het duurzaamheidsrisicobeleid.