Kosten belangrijker dan beleggingsmix

Als het om succesvol beleggen gaat is al jaren bekend dat de beleggingsmix veel belangrijker is voor het resultaat (rendement en risico) van een beleggingsportefeuille dan de exacte selectie van individuele aandelen.

In reactie hierop hebben deskundigen allerlei nieuwe beleggingsmixen bedacht, vaak met nieuwe beleggingscategorieën waar voorheen niet of nauwelijks in werd belegd, in een poging tot nog betere verhoudingen tussen risico en rendement te komen.

De Amerikaanse belegger en auteur Meb Faber heeft veel van de bekendste asset allocation strategieën tegen het licht gehouden. Strategieën die worden aanbevolen door vermaarde beleggers als Warren Buffett, David Swensen, Rob Arnott, William Bernstein, Mohamed El-Erian en Marc Faber.

Meb Faber heeft de prestaties van de strategieën van 1973 tot en met 2013 onderzocht en zijn bevindingen gepubliceerd in zijn nieuwe boek ‘Global Asset Allocation’. Wat duidelijk wordt is dat spreiding tot minder risico leidt: door te beleggen in meerdere beleggingscategorieën als aandelen, obligaties en grondstoffen kun je de verliezen in slechte tijden beperken. Tot zover niets nieuws.

Een andere bevinding van zijn onderzoek wekte wel verbazing: de rendementen van deze ogenschijnlijk zeer uiteenlopende strategieën bleken na 40 jaar zeer dicht bij elkaar te liggen. Met uitzondering van één heel behoudende strategie (met ook een beduidend lager rendement) was het verschil tussen het rendement van de beste en slechtste strategie minder dan 1% per jaar. De auteur concludeert dan ook dat de exacte beleggingsmix op lange termijn niet veel uitmaakt, zolang je de meeste ingrediënten (aandelen, obligaties en eventueel real assets als grondstoffen en vastgoed) maar in huis hebt. De real assets zijn overigens niet eens nodig: twee simpele portefeuilles (60% aandelen / 40% obligaties & 75% aandelen / 25% obligaties, zonder real assets) behoorden tot de beste strategieën. Ingewikkeld doen voegt weinig toe.

Faber concludeert dat het voor een goed beleggingsresultaat wel van belang is om de eenmaal gekozen beleggingsmix vast te houden. Ga dus niet steeds wisselen van mix. Optimale timing lukt namelijk zelfs professionele beleggers niet. Eenmaal per jaar herbalanceren is voldoende. Vasthouden aan uw beleggingsmix levert een extra rendement op van bijna 0,5% per jaar.

De allerbelangrijkste conclusie die volgens Faber uit het onderzoek kan worden getrokken is echter dat de invloed van kosten op het resultaat veel groter was dan de samenstelling van de beleggingsmix. De best presterende strategie werd, gecorrigeerd voor kosten, de slechtst presterende strategie. Faber concludeert: ‘The main point we are trying to drive home in this book – if you are going to allocate to a buy and hold portfolio you want to be paying as little as possible in total fees and costs.’

De les voor u als belegger? Houd het eenvoudig, let goed op de kosten, en houd vast aan uw eenmaal gekozen beleggingsmix. ‘Go live your life and don’t worry about your portfolio!’

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.