Koers houden in opkomende landen

Opkomende landen maken moeilijke tijden door. Dit is niets nieuws. Wie blijft zitten wordt beloond.

De aandelenbeurzen van opkomende landen hebben het moeilijk. Sinds 2010 blijven ze achter bij de ontwikkelde landen. In 2011 was het verschil -16% versus -3%. En in 2013 eindigden de opkomende landen met een verlies van 7% tegenover een winst van 20% voor ontwikkelde landen. Dat de aandelenmarkten van opkomende landen ook mindere periodes doormaken is echter niets nieuws. Net als bij elke belegging wisselen goed een slechte tijden elkaar af. De mindere prestaties van de afgelopen paar jaar komen na een periode van veel beter prestaties in het eerste decennium van deze eeuw. Van 2000 tot 2010, toen er op de aandelenmarkten van ontwikkelde landen niets te verdienen viel, hebben beleggers in opkomende landen een rendement van 8% per jaar gemaakt.


Meer risico

Beleggen in opkomende landen is altijd risicovoller geweest dan beleggen in ontwikkelde landen. De koersschommelingen op de beurzen van opkomende landen zijn groter dan van ontwikkelde landen. Zowel naar boven toe als naar beneden toe. En dat betekent dat de verliezen soms fors zijn. Zo verloor de MSCI Emerging Markets Index in het crisisjaar 1998 meer dan 30%. En in 2008 ging de index meer dan 50% onderuit tegenover ‘slechts’ 37% voor de ontwikkelde landen. Hoewel het risico van beleggen in opkomende landen geleidelijk afneemt moet het nog steeds worden beschouwd als risicovoller dan beleggen in ontwikkelde landen.


Meer rendement

Het hogere risico wordt echter beloond met een hoger rendement. Zoals je zou verwachten. Tussen 1988, de start van de MSCI Emerging Markets Index, en eind 2013 was het rendement in opkomende landen 11,7% per jaar en in ontwikkelde landen 7,5% per jaar. De belegger in opkomende landen zag zijn inleg in zesentwintig jaar bijna zeventien keer zoveel waard worden. De belegger in ontwikkelde landen moest met een verzesvoudiging genoegen nemen.

Een recent onderzoek van de London Business School laat zien dat ook op nog langere termijn beleggen in opkomende landen loont. Sinds 1950 was het rendement op opkomende landen 12,5% per jaar versus 10,8% voor ontwikkelde landen (in dollars gemeten).


Spreiden loont

En er is meer goed nieuws. Beleggen in opkomende landen helpt om het risico van een aandelenportefeuille als geheel te beperken. Dit komt doordat de beurzen van opkomende landen niet gelijk op en neer bewegen met die van ontwikkelde landen. Soms presteert de een beter. Soms de ander. Het komt ook regelmatig voor dat de één winst maakt als de ander verliest (zie tabel hieronder). Door de globalisering neemt de samenhang (in het jargon: correlatie) wel toe maar het is nog steeds zo dat je de schommelingen van een aandelenportefeuille kan beperken door in beide markten te beleggen.

Jaar Ontwikkelde landen Opkomende landen
1995 +12% -12%
1998 +16% -31%
2001 -12% +3%
2007 -1% +26%
2011 -2% +8%
2013 +21% -6%

 

Houd koers

Inherent aan beleggen in opkomende landen is dat de koersschommelingen groter zijn dan in ontwikkelde landen. Als het op een gegeven moment tegen zit en de koeren dalen (langdurig), dan kan het moeilijk zijn om rustig te blijven zitten. Maar de geschiedenis leert dat beleggers die dit wel doen en de tijd zijn werk laten doen, op termijn rijkelijk worden beloond. Juist beleggers die na een terugval hun geld uit opkomende landen terugtrekken betalen hiervoor een (stevige) prijs doordat ze de opleving die op een gegeven moment weer volgt mislopen. Ook bij beleggen in opkomende landen geldt dat het loont om koers te houden.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.