Kiezen om niet te kiezen

Veel mensen beleggen niet omdat ze het eng en ingewikkeld vinden. Maar beleggen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Eenvoudig beleggen betekent: ervoor kiezen geen keuzes te maken.

Beleggen op z’n Meesmans 

Beleggen op z’n Meesmans is in een zin samen te vatten: breed spreiden tegen lage kosten en er dan niet meer naar omkijken. Deze manier van beleggen is eenvoudig en kent weinig stress. Met breed spreiden bedoelen we: zo breed mogelijk spreiden, het liefst wereldwijd. Bij wereldwijd beleggen wordt de ene regio niet voorgetrokken ten opzichte de andere, het ene land niet verkozen boven het andere en het ene aandeel niet kansrijker ingeschat dan het andere.

Wie geen selectie maakt door wereldwijd te spreiden, heeft geen last van keuzestress en krijgt geen spijt van gemaakte keuzen. Het vermijden van keuzen is hét kenmerk van passief beleggen. Wie belegt in een indexfonds dat de MSCI World Index volgt, belegt in ruim 1.600 verschillende bedrijven wereldwijd. Geen gezoek naar de speld in de hooiberg maar gewoon de hele hooiberg kopen.

 

Psychologische voordelen

Breed spreiden tegen lage kosten en er dan niet meer naar omkijken is wetenschappelijk bewezen de verstandigste manier van beleggen. Maar wereldwijde langetermijnbeleggers genieten bovendien vier psychologische voordelen.

 

  1. Zij profiteren van alle successen. Ze zijn in alle werelddelen, in alle belangrijke landen en in alle sectoren vertegenwoordigd en van alle belangrijke bedrijven wereldwijd medeaandeelhouder. Als de koers van Unilever explodeert, de Amerikaanse beurs verder stijgt of de bankensector razendsnel aantrekt, dan pikken zij een graantje mee. Van het missen van kansen is geen sprake.
  2. Tegenvallers zijn niet erg. Die worden immers gecompenseerd door meevallers. Als een van de 1.600 bedrijven failliet gaan of in prijs halveert, is dit geen ramp. Er staan voldoende successen tegenover. Per saldo mogen wereldwijde beleggers op lange termijn een goed rendement verwachten, beter dan de meeste andere manieren van beleggen.  
  3. Breed spreiden tegen lage kosten en er dan niet meer naar omkijken schenkt gemoedsrust. Wereldwijde langetermijnbeleggers hoeven het financiële nieuws niet langer te volgen. Ze kunnen de financiële pagina van de krant overslaan en direct de sportpagina opslaan of het kunstkatern lezen. ‘Er bovenop zitten’ hoeft niet. Ze hoeven niet te bedenken of ze in een regio, land of sector meer of minder moeten beleggen en of ze een aandeel van de hand moeten doen en een ander zouden moeten kopen. Dat geeft rust.
  4. Passief beleggen is eerlijk delen. Wat valt er te verdelen? Alle koerswinsten en dividenden die de financiële markten elk jaar maken, zeg 8% per jaar van het wereldwijd belegde vermogen. Alle beleggers ter wereld zijn onder te verdelen in twee groepen: passieve en actieve beleggers. Passieve beleggers incasseren 8%, minus de kosten van passief beleggen. Voor de groep van actieve beleggers blijft er eveneens 8% over, minus de kosten van actief beleggen. Maar de gezamenlijke buit van alle actieve beleggers wordt ongelijk verdeeld. Een actieve belegger die 10% maakt, laat een andere teleurgestelde belegger achter die 6% maakt. Want actief beleggen is proberen een zo groot mogelijk stuk van de koek te bemachtigen (ten koste van andere actieve beleggers), passief beleggen is tevreden zijn met het rendement dat de markt te bieden heeft, dus de koek eerlijk verdelen.

Kortom, wereldwijde langetermijnbeleggers hebben met de keuze om geen keuzen te maken een hele verstandige keuze gemaakt.  

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.