Kiezen om niet te kiezen

Veel mensen beleggen niet omdat ze het eng en ingewikkeld vinden. Maar beleggen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Eenvoudig beleggen betekent: ervoor kiezen geen keuzes te maken.

Beleggen op z’n Meesmans 

Beleggen op z’n Meesmans is in een zin samen te vatten: breed spreiden tegen lage kosten en er dan niet meer naar omkijken. Deze manier van beleggen is eenvoudig en kent weinig stress. Met breed spreiden bedoelen we: zo breed mogelijk spreiden, het liefst wereldwijd. Bij wereldwijd beleggen wordt de ene regio niet voorgetrokken ten opzichte de andere, het ene land niet verkozen boven het andere en het ene aandeel niet kansrijker ingeschat dan het andere.

Wie geen selectie maakt door wereldwijd te spreiden, heeft geen last van keuzestress en krijgt geen spijt van gemaakte keuzen. Het vermijden van keuzen is hét kenmerk van passief beleggen. Wie belegt in een indexfonds dat de MSCI World Index volgt, belegt in ruim 1.600 verschillende bedrijven wereldwijd. Geen gezoek naar de speld in de hooiberg maar gewoon de hele hooiberg kopen.

 

Psychologische voordelen

Breed spreiden tegen lage kosten en er dan niet meer naar omkijken is wetenschappelijk bewezen de verstandigste manier van beleggen. Maar wereldwijde langetermijnbeleggers genieten bovendien vier psychologische voordelen.

 

  1. Zij profiteren van alle successen. Ze zijn in alle werelddelen, in alle belangrijke landen en in alle sectoren vertegenwoordigd en van alle belangrijke bedrijven wereldwijd medeaandeelhouder. Als de koers van Unilever explodeert, de Amerikaanse beurs verder stijgt of de bankensector razendsnel aantrekt, dan pikken zij een graantje mee. Van het missen van kansen is geen sprake.
  2. Tegenvallers zijn niet erg. Die worden immers gecompenseerd door meevallers. Als een van de 1.600 bedrijven failliet gaan of in prijs halveert, is dit geen ramp. Er staan voldoende successen tegenover. Per saldo mogen wereldwijde beleggers op lange termijn een goed rendement verwachten, beter dan de meeste andere manieren van beleggen.  
  3. Breed spreiden tegen lage kosten en er dan niet meer naar omkijken schenkt gemoedsrust. Wereldwijde langetermijnbeleggers hoeven het financiële nieuws niet langer te volgen. Ze kunnen de financiële pagina van de krant overslaan en direct de sportpagina opslaan of het kunstkatern lezen. ‘Er bovenop zitten’ hoeft niet. Ze hoeven niet te bedenken of ze in een regio, land of sector meer of minder moeten beleggen en of ze een aandeel van de hand moeten doen en een ander zouden moeten kopen. Dat geeft rust.
  4. Passief beleggen is eerlijk delen. Wat valt er te verdelen? Alle koerswinsten en dividenden die de financiële markten elk jaar maken, zeg 8% per jaar van het wereldwijd belegde vermogen. Alle beleggers ter wereld zijn onder te verdelen in twee groepen: passieve en actieve beleggers. Passieve beleggers incasseren 8%, minus de kosten van passief beleggen. Voor de groep van actieve beleggers blijft er eveneens 8% over, minus de kosten van actief beleggen. Maar de gezamenlijke buit van alle actieve beleggers wordt ongelijk verdeeld. Een actieve belegger die 10% maakt, laat een andere teleurgestelde belegger achter die 6% maakt. Want actief beleggen is proberen een zo groot mogelijk stuk van de koek te bemachtigen (ten koste van andere actieve beleggers), passief beleggen is tevreden zijn met het rendement dat de markt te bieden heeft, dus de koek eerlijk verdelen.

Kortom, wereldwijde langetermijnbeleggers hebben met de keuze om geen keuzen te maken een hele verstandige keuze gemaakt.  

Laatste nieuwsartikelen

Ios0131 Lightbulb 5 C2

Actief beleggen is apekool

In de Volkskrant van vandaag staat een helder verhaal over indexbeleggen. Een korte maar krachtige samenvatting van wat wij al 16 jaar verkondigen. Op een A4. Mis het niet.

Ios0129 Pie Chart 5 C2

Kiezen is verliezen

Veel beleggers denken dat ze ongeveer 50% kans hebben om een goed presterend aandeel te selecteren. Mis. De kans op succes is minder dan 20%. Begin er niet aan.

Ios0225 Line Charts 5 C2

Het inflatiespook

De inflatie loopt op. De rente dus ook. Iedereen zegt dat je dan niet in obligaties moet beleggen. Maar dat is te kort door de bocht. Kortlopende obligaties zijn misschien wel precies wat je hebben moet.