Kiezen om niet te kiezen

Veel mensen beleggen niet omdat ze het eng en ingewikkeld vinden. Maar beleggen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Eenvoudig beleggen betekent: ervoor kiezen geen keuzes te maken.

Beleggen op z’n Meesmans 

Beleggen op z’n Meesmans is in een zin samen te vatten: breed spreiden tegen lage kosten en er dan niet meer naar omkijken. Deze manier van beleggen is eenvoudig en kent weinig stress. Met breed spreiden bedoelen we: zo breed mogelijk spreiden, het liefst wereldwijd. Bij wereldwijd beleggen wordt de ene regio niet voorgetrokken ten opzichte de andere, het ene land niet verkozen boven het andere en het ene aandeel niet kansrijker ingeschat dan het andere.

Wie geen selectie maakt door wereldwijd te spreiden, heeft geen last van keuzestress en krijgt geen spijt van gemaakte keuzen. Het vermijden van keuzen is hét kenmerk van passief beleggen. Wie belegt in een indexfonds dat de MSCI World Index volgt, belegt in ruim 1.600 verschillende bedrijven wereldwijd. Geen gezoek naar de speld in de hooiberg maar gewoon de hele hooiberg kopen.

 

Psychologische voordelen

Breed spreiden tegen lage kosten en er dan niet meer naar omkijken is wetenschappelijk bewezen de verstandigste manier van beleggen. Maar wereldwijde langetermijnbeleggers genieten bovendien vier psychologische voordelen.

 

  1. Zij profiteren van alle successen. Ze zijn in alle werelddelen, in alle belangrijke landen en in alle sectoren vertegenwoordigd en van alle belangrijke bedrijven wereldwijd medeaandeelhouder. Als de koers van Unilever explodeert, de Amerikaanse beurs verder stijgt of de bankensector razendsnel aantrekt, dan pikken zij een graantje mee. Van het missen van kansen is geen sprake.
  2. Tegenvallers zijn niet erg. Die worden immers gecompenseerd door meevallers. Als een van de 1.600 bedrijven failliet gaan of in prijs halveert, is dit geen ramp. Er staan voldoende successen tegenover. Per saldo mogen wereldwijde beleggers op lange termijn een goed rendement verwachten, beter dan de meeste andere manieren van beleggen.  
  3. Breed spreiden tegen lage kosten en er dan niet meer naar omkijken schenkt gemoedsrust. Wereldwijde langetermijnbeleggers hoeven het financiële nieuws niet langer te volgen. Ze kunnen de financiële pagina van de krant overslaan en direct de sportpagina opslaan of het kunstkatern lezen. ‘Er bovenop zitten’ hoeft niet. Ze hoeven niet te bedenken of ze in een regio, land of sector meer of minder moeten beleggen en of ze een aandeel van de hand moeten doen en een ander zouden moeten kopen. Dat geeft rust.
  4. Passief beleggen is eerlijk delen. Wat valt er te verdelen? Alle koerswinsten en dividenden die de financiële markten elk jaar maken, zeg 8% per jaar van het wereldwijd belegde vermogen. Alle beleggers ter wereld zijn onder te verdelen in twee groepen: passieve en actieve beleggers. Passieve beleggers incasseren 8%, minus de kosten van passief beleggen. Voor de groep van actieve beleggers blijft er eveneens 8% over, minus de kosten van actief beleggen. Maar de gezamenlijke buit van alle actieve beleggers wordt ongelijk verdeeld. Een actieve belegger die 10% maakt, laat een andere teleurgestelde belegger achter die 6% maakt. Want actief beleggen is proberen een zo groot mogelijk stuk van de koek te bemachtigen (ten koste van andere actieve beleggers), passief beleggen is tevreden zijn met het rendement dat de markt te bieden heeft, dus de koek eerlijk verdelen.

Kortom, wereldwijde langetermijnbeleggers hebben met de keuze om geen keuzen te maken een hele verstandige keuze gemaakt.  

Laatste nieuwsartikelen

Boek (2)

Wijziging prospectus Meesman fondsen en switchkosten weer aan

In het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd die op 1 juni 2024 ingaan.

Ios0147 New 4 C1

Upgrade MijnMeesman

We hebben leuk nieuws om met u te delen! MijnMeesman (de online omgeving waarin u uw beleggingen kunt inzien en beheren) gaat namelijk een flinke upgrade krijgen. Ook kunnen we vol trots aankondigen dat de Meesman app binnenkort live gaat.

Ios0068 Star 4 C1

Terugtreding voorzitter Raad van Toezicht

Na bijna vijf jaar treedt Frank Heemskerk terug als voorzitter van de Raad van Toezicht van Meesman Indexbeleggen. Zijn nieuwe functie bij ASML maakt dat hij niet langer de tijd en flexibiliteit in zijn agenda heeft om zijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht te kunnen blijven vervullen.