Keuzes kunnen veel rendement kosten

Een paar aandelen niet in portefeuille hebben. Of een paar dagen niet belegd zijn. Je zou denken dat het weinig uitmaakt. Maar het kan het verschil betekenen tussen een goed en een slecht rendement.

Beleggers in aandelen worden op lange termijn beloond met een aantrekkelijk rendement. Maar om daar zeker van te zijn moet je wel heel breed spreiden en er dan niet meer aankomen. Wie in een beperkt aantal aandelen belegt en/of probeert op het goede moment in en uit te stappen, neemt het risico veel rendement mis te lopen.

 

Een paar aandelen maken het verschil

Het rendement op de aandelenmarkt wordt door een beperkt aantal aandelen gegenereerd. Zo blijkt uit een recente onderzoek (‘Do Stocks Outperform Treasury Bills?’) van de Amerikaanse hoogleraar Hendrik Bessembinder van Arizona State University. Het onderzoek laat zien dat slechts 4% van alle aandelen goed is voor de totale waardecreatie op de Amerikaanse aandelenmarkt sinds 1926. De overige 96% van de aandelen had een gezamenlijk rendement dat gelijk is aan het rendement van zeer veilige staatsobligaties met een looptijd van een maand. Andere interessante bevindingen van het onderzoek zijn:

  • De vijf beste aandelen (0,02% van het totaal) zijn goed voor een tiende van de totale waardecreatie sinds 1926. Dat waren Apple, ExxonMobil, Microsoft, GE en IBM.
  • De negentig beste aandelen (0,33% van het totaal) nemen meer dan de helft van de totale waardecreatie sinds 1926 voor hun rekening.
  • Meer dan de helft van alle aandelen hadden (over de hele periode dat ze aan de beurs genoteerd waren) een negatief rendement.
  • Tussen 1926 en 2016 hebben meer dan 25.000 bedrijven een notering gehad op een Amerikaanse aandelenbeurs. De helft van deze beursnoteringen duurde korter dan 7½ jaar.

Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om de best presterende aandelen in portefeuille te hebben. Er is maar één manier om daar zeker van te zijn: in alle aandelen beleggen. Dat is wat passieve beleggers doen. Actieve beleggers die (scherpe) keuzes maken over in welke aandelen ze wel en niet beleggen lopen het risico dat ze het beperkte aantal echt goed presterende aandelen niet selecteren en daardoor veel rendement mislopen. Het feit dat slechts weinig aandelen voor het gros van het rendement zorgen verklaart volgens het onderzoek mede waarom aandelenportefeuilles met weinig spreiding meestal slechter presteren dan het marktgemiddelde.

 

Een paar dagen maken het verschil

Maar dit is niet het enige dat actief beleggen zo moeilijk maakt. Het rendement op de aandelenmarkt wordt namelijk niet alleen door een beperkt aantal aandelen behaald. Het wordt ook nog eens in een beperkt aantal dagen behaald. Een onderzoek van de Amerikaanse fondsbeheerder Fidelity laat zien dat beleggers die tussen 1996 en 2010 wereldwijd in aandelen hadden belegd, een gemiddeld rendement hadden behaald van 6,1% per jaar. Hadden zij gedurende deze periode echter de tien beste beursdagen gemist (omdat ze ‘uit de markt’ waren) dan bleef daar slechts 2,4% van over. En wie de twintig beste beursdagen had gemist hield helemaal niets over.

Andersom zou het missen van de slechtste beursdagen uiteraard een hoger rendement opleveren. Maar de slechtste beursdagen zijn net zo moeilijk te voorspellen als de beste. Bovendien liggen de beste en slechtste beursdagen vaak dicht bij elkaar. Sterke stijgingen zie je veelal vlak vóór en vlak na sterke dalingen. Uit onderzoek van de Amerikaanse vermogensbeheerder Dimensional blijkt dat het rendement in de eerste drie maanden na een dieptepunt op de beurs meer dan drie keer zo hoog is als in de rest van de herstelperiode. Een belegger die uitstapt in een poging de dalingen op de beurs te vermijden moet het moment waarop hij weer instapt wel heel nauwkeurig kunnen timen wil hij niet ook de grootste stijgingen mislopen.

Een slechte timing kan dus heel wat rendement kosten. De enige manier om te zorgen dat je de beste dagen op de beurs niet mist, is om altijd belegd te zijn. Dus niet in- en uitstappen maar gewoon rustig blijven zitten en de tijd zijn werk laten doen.

 

Conclusie

Proberen de beste aandelen te selecteren en/of het beste moment van in- en uitstappen te timen is risicovol. Als je er naast zit, kost het je al gauw behoorlijk wat rendement. Je hoeft dit risico niet te nemen om een goed rendement te behalen. Zorg gewoon voor een zo breed mogelijke spreiding en houd alle aandelen zo lang mogelijk vast. Dan krijg je het rendement van de markt en loop je niet het risico door verkeerde keuzes daar (ver) bij achter te blijven.

 “Wise investors who do not know how to pick tomorrow’s winners, or how to time markets, opt to hold a broad index of stocks passively.”

The Economist, 23 juni 2018

Laatste nieuwsartikelen

Ios0147 New 4 C1

Upgrade MijnMeesman

We hebben leuk nieuws om met u te delen! MijnMeesman (de online omgeving waarin u uw beleggingen kunt inzien en beheren) gaat namelijk een flinke upgrade krijgen. Ook kunnen we vol trots aankondigen dat de Meesman app binnenkort live gaat.

Ios0068 Star 4 C1

Terugtreding voorzitter Raad van Toezicht

Na bijna vijf jaar treedt Frank Heemskerk terug als voorzitter van de Raad van Toezicht van Meesman Indexbeleggen. Zijn nieuwe functie bij ASML maakt dat hij niet langer de tijd en flexibiliteit in zijn agenda heeft om zijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht te kunnen blijven vervullen.

Ios0010 Pencil 5 C1

Wijziging prospectus Meesman fondsen

In verband met de aanpassing van ons fondsassortiment, hebben wij ons prospectus aangepast.