Just do it, vervolg

Met maandelijks beleggen maak je meestal winst maar niet altijd. Als er verlies is dan brengt een beetje flexibiliteit uitkomst. Het blijft dé manier om vermogen op te bouwen.

In deze column ging het vorige week over het feit dat het met maandelijks beleggen mogelijk is in een dalende markt winst te maken. Zo staat de MSCI World Index nu zo’n 25% lager dan op 1 januari 2000 maar staan maandelijkse beleggers in deze index over dezelfde periode op een (bescheiden) winst van 0,6% per jaar. Met dank aan het zogeheten ‘middelen’ waarmee de gemiddelde aankoopprijs wordt gedrukt.


Niet altijd winst

Het feit dat maandelijkse beleggers in een wereldwijde aandelenportefeuille sinds het begin van deze eeuw winst hebben gemaakt met een belegging die per saldo behoorlijk in waarde is gedaald, betekent echter niet dat deze strategie over een periode van (rond de) tien jaar altijd winst oplevert. De kans is wel groot maar niet 100 procent. In deze column wat meer informatie over hoe groot het risico dan wel is.

In de onderstaande tabel staat het gemiddelde, beste en slechtste rendement dat met maandelijks beleggen in een wereldwijde aandelenindex is behaald in alle periodes van 10, 15, 20 en 30 jaar sinds 1926. Alle rendementen zijn op jaarbasis, niet cumulatief. Er is geen rekening gehouden met kosten. Ook laat de tabel zien wat de kans op verlies is geweest d.w.z. de kans dat na 10, 15, 20 en 30 jaar de waarde van je belegging minder is dan wat je hebt ingelegd. Het gaat hier om de kans op verlies aan het einde van de periode, niet tussentijds.

  10 jr 15 jr 20 jr 30 jr
gemiddeld rendement 9,2% 9,7% 9,9% 10,1%
Beste rendement 23% 18% 16% 14%
Slechtste rendement -8% -3% 1% 5%
Kans op verlies 7% 2% 0% 0%

 

Kans op verlies

Bovenstaande cijfers laten zien dat er in het verleden periodes van 10 en ook 15 jaar zijn geweest waarin maandelijkse beleggers verlies hebben gemaakt. Van de 900 tienjaarsperiodes sinds 1926 (januari 1926 t/m december 1935, februari 1926 t/m januari 1936 enzovoort tot november 2000 t/m oktober 2010) eindigden 60 in de min. De kans op verlies was dus 7%. En de kans op winst dus 93%. Maandelijkse beleggers die 20 jaar of langer belegden hebben sinds 1926 nooit verlies gemaakt.


Worst case scenario

In de allerslechtste tienjaarsperiode sinds 1926 is een verlies geboekt van -8,3 procent per jaar. In deze periode hadden maandelijkse beleggers na tien jaar nog maar twee derde over van wat ze hadden ingelegd. De periode waarin dit gebeurde? De tien jaar van maart 1999 tot februari 2009, dat begint rond het hoogtepunt van de internet zeepbel en eindigt bij het dieptepunt van de kredietcrisis.

Een bedroevend slecht resultaat. Maar niet iets om teveel van te schrikken. Want de meest extreme verliezen (en winsten) zijn erg afhankelijk van één specifiek meetmoment. Het verlies van -8,3% per jaar was er alleen geweest als u op een hoogtepunt van de beurs was begonnen met inleggen en exact tien jaar later, op het dieptepunt, was gestopt en alles had verkocht. Was u slechts zes maanden langer doorgegaan dan was het verlies geslonken tot gemiddeld -2,4% per jaar. En had u het nog zes maanden langer volgehouden dan had u ongeveer quitte gedraaid.

In de één na slechtste tienjaarsperiode (van januari 1965 tot december 1974) was het verlies gemiddeld -7,2% per jaar. Maar ook hier geldt dat een belegger die toen zes maanden was doorgegaan het verlies had beperkt tot -1,1% per jaar. En nog eens zes maanden doorgaan had geen verlies opgeleverd maar een bescheiden winst van 0,4% per jaar.

Kortom, een paar maanden kan een enorm verschil maken. Zou u voor tien jaar maandelijks gaan beleggen in aandelen (relatief kort om volledig in aandelen te beleggen) en zou achteraf blijken dat u op een heel ongelukkig moment bent gestart, dan kan een beetje flexibiliteit al veel leed besparen. Hebt u de mogelijkheid om nog een jaar door te gaan met beleggen dan neemt de kans op verlies af van 7% naar 2%.


Conclusie

Hoewel het verleden nooit een garantie is voor de toekomst kunnen we er toch veel van leren, zeker als het gaat om echt lange termijn cijfers. Het verleden leert ons dat beleggers die 20 jaar of langer maandelijks inleggen in een wereldwijd gespreid aandelenfonds vrijwel zeker winst maken. Bij kortere periodes is verlies wel mogelijk maar de kans op verlies is erg klein. En mocht je na tien jaar inleggen toch op verlies staan, dan kan een beetje flexibiliteit en geduld (d.w.z. wat langer doorgaan met inleggen) het verlies aanzienlijk beperken. Maandelijks beleggen blijft een bijzonder aantrekkelijke manier om vermogen op te bouwen.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.