ING niet chic

ING Private Banking vindt vergelijken niet zo chic maar doet het toch. Jammer dat ze daarbij een verkeerde voorstelling van zaken geven.

Al enige weken pronkt ING Private Banking met paginagrote advertenties waarin staat dat vermogensbeheer bij ING goedkoper is dan bij twee concurrenten. ING baseert zich hierbij op een publicatie van het blad Beleggers Belangen dat tot de conclusie komt dat vermogensbeheer bij ING 0,9% per jaar kost terwijl dat bij Van Lanschot 1,1% en bij ABN Amro MeesPierson 1,2% per jaar zou zijn.


Klopt niet

De uitkomsten van het ‘onderzoek’ van Beleggers Belangen heeft ING ongetwijfeld correct overgenomen. Maar zowel Beleggers Belangen als ING weten natuurlijk heel goed dat de kosten die zij hier presenteren een verre van compleet beeld geven. Eén blik op de cijfers is genoeg om te weten dat hier iets niet klopt. Geen enkele private bank werkt met zulke kostenniveau’s.


Kleine lettertjes

In de kleine lettertjes onderaan de advertentie is te lezen waar de lezer op het verkeerde been wordt gezet. Bij de eerdergenoemde kostenpercentages zijn namelijk de kosten van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd buiten beschouwing gelaten. En dat maakt nogal wat uit. Welke beleggingsfondsen precies in wordt belegd door ING is op de website niet te achterhalen maar we kunnen er rustig vanuit gaan dat de totale jaarlijkse kosten van deze fondsen (inclusief de verborgen kosten) minimaal 1,5 tot 2% per jaar bedragen. Veel zijn waarschijnlijk nog duurder. Tel deze kosten op bij de 0,9% die ING volgens de advertentie nog in rekening brengt en de totale kosten van het vermogensbeheer zijn op z’n minst 2,5% per jaar en gaan al gauw richting de 3% per jaar.


Helft overhouden

Bij een ‘neutraal profiel’, waar ING in de advertentie vanuit gaat, mag je een bruto rendement (vóór kosten) verwachten van zo’n 6% per jaar. Met een kostenniveau van zeg 3% per jaar gaat dan de helft van het rendement op aan kosten voor de bank. Bij zo’n kostenniveau groeit een inleg van Eur 100.000 na 25 jaar aan tot Eur 209.000. Bij hetzelfde bruto rendement maar belegd in goedkope aandelen- en obligatie-indexfondsen met kosten van 0,4% per jaar is dezelfde inleg na 25 jaar Eur 390.000 waard. Een verschil van meer dan Eur 180.000. Bij lage kosten houdt u dus bijna twee keer zoveel over.


Kan dit?

Wat ING hier in feite doet is een kostenvergelijking maken waarbij de allergrootste kostenpost buiten beschouwing wordt gelaten om vervolgens te roepen: kijk eens hoe goedkoop we zijn. Zou dit in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving op het gebied van reclame-uitingen waarin onder andere wordt gesteld dat reclame ‘correct’ en ‘niet misleidend’ moet zijn? Of de eis dat belangrijke zaken (zoals kosten) niet verhullend of afgezwakt worden weergegeven? Het is nauwelijks voor te stellen.


Totaalprijs

Duidelijk is in ieder geval wel dat de klant op een open en eerlijke manier informeren bij ING Private Banking niet hoog in het vaandel staat. Duidelijk is ook dat het van groot belang is dat de AFM doorpakt met haar recente voornemen om een totaalprijs voor beleggingsdiensten te ontwikkelen. En dat de AFM daar nog een voornemen aan vastplakt: om het gebruik van de totaalprijs verplicht te stellen in alle uitingen van financiële instellingen, ook reclame.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.