Het inflatiespook

De inflatie loopt op. De rente dus ook. Iedereen zegt dat je dan niet in obligaties moet beleggen. Maar dat is te kort door de bocht. Kortlopende obligaties zijn misschien wel precies wat je hebben moet.

Vorig jaar was de inflatie in Nederland 1,3%. Een halvering ten opzichte van het jaar ervoor. Maar dit jaar loopt de inflatie op. Hoewel de werkelijke prijsstijging in 2021 tot nu toe wel meeviel, lijkt vooral de angst voor een hogere inflatie om zich heen te grijpen. Dit zien we niet alleen in Nederland, maar ook over de grens.

Rente stijgt
De verwachting dat de inflatie gaat oplopen, doet de rente stijgen. De Nederlandse tienjaarsrente (de rente waartegen de Nederlandse Staat voor tien jaar geld kan lenen) is dit jaar een half procent gestegen, van -0,5% naar ongeveer 0% nu. Zoals te zien is in onderstaande grafiek. In de VS is de rente nog iets harder opgelopen.

Is hier sprake van een tijdelijke opleving, wellicht mede als gevolg van het achter ons laten van de coronacrisis? Of is dit het begin van een langdurige periode waarin de rentes over de hele breedte geleidelijk naar structureel hogere niveaus gaan bewegen? Niemand die het weet. De toekomst laat zich immers niet voorspellen, ook niet wat de inflatie en rente betreft.

Kortlopende obligaties
Voor beleggers in obligaties is het belangrijk dat ze zich niet gek laten maken door koffiedikkijkers. Overal hoor en lees je immers dat een stijgende rente slecht is voor obligaties. Want als de rente stijgt dan dalen de koersen van obligaties. Maar dit is te kort door de bocht. Want er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kortlopende en langlopende obligaties. Ook wordt er geen rekening gehouden met het feit dat beleggen iets is dat je doet voor de lange termijn, niet de korte termijn. En dat maakt nogal wat uit.

De koersen van obligaties bewegen tegenovergesteld aan de rente. Het klopt dus dat als de rente stijgt, de koersen van obligaties dalen. Maar de mate waarin dat gebeurt hangt af van de looptijd van de obligaties. De koersen van kortlopende obligaties dalen minder dan die van langlopende obligaties. Zoals duidelijk te zien is bij de twee Meesman obligatiefondsen. Het wereldwijde obligatiefonds dat in kortlopende obligaties belegt (gemiddelde looptijd op dit moment ongeveer 1,5 jaar) staat voor dit jaar op een rendement van -0,2%. Terwijl het Eurolanden obligatiefonds dat in langer lopende obligaties belegt (gemiddelde looptijd op dit moment iets meer dan 8 jaar) op een verlies staat van -3,5%. Kortom, als je in zeer kortlopende obligaties belegt is een rentestijging niet iets om je druk over te maken.

Bovendien gaat het niet om wat er op korte termijn gebeurt (dat kan toch niemand voorspellen en moet je dus nooit op inspelen) maar wat er op lange termijn gebeurt. En op lange termijn is een hogere rente juist gunstig voor beleggers in kortlopende obligaties. Want deze obligaties gaan dan een hogere rentevergoeding en dus een hoger rendement opleveren dan nu het geval is. Kortom, voor beleggers in kortlopende obligaties is een rentestijging op korte termijn slechts in beperkte mate nadelig en op de wat langere termijn juist voordelig.

Keep calm and carry on
Graag benadruk ik nogmaals dat niemand weet of er een langdurige en/of significante rentestijging aankomt. Maar als iemand die zelf ook in het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd belegt, maak ik me er geen enkele zorgen over. Ik heb zelfs de stille hoop dat het gebeurt. Ik beleg al jaren in dit fonds en zal er nog jaren rustig in blijven zitten, wat er ook op de kapitaalmarkten gebeurt.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0068 Star 4 C1

Terugtreding voorzitter Raad van Toezicht

Na bijna vijf jaar treedt Frank Heemskerk terug als voorzitter van de Raad van Toezicht van Meesman Indexbeleggen. Zijn nieuwe functie bij ASML maakt dat hij niet langer de tijd en flexibiliteit in zijn agenda heeft om zijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht te kunnen blijven vervullen.

Ios0010 Pencil 5 C1

Wijziging prospectus Meesman fondsen

In verband met de aanpassing van ons fondsassortiment, hebben wij ons prospectus aangepast.

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.