Experts kunnen niet voorspellen

Experts kunnen niet goed voorspellen. Sterker nog, hoe meer kennis hoe slechter de voorspellingen. Overmoed gooit roet in het eten.

Hoe goed kunnen experts de toekomst voorspellen? Dat is de centrale vraag in het boek ‘Expert Political Judgment’ van Philip Tetlock, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Pennsylvania. Over een periode van twintig jaar onderzocht hij meer dan 80.000 voorspellingen van deskundigen die beroepsmatig advies en commentaar geven over politiek en economie. Zijn conclusie: experts zijn slechte voorspellers. Hun voorspellingen waren slechter dan als je een munt zou opgooien.


Meer kennis niet beter

Op zich is deze conclusie niets nieuws. Er zijn tientallen studies die laten zien dat deskundigen het vaak niet beter weten dan anderen. Maar Tetlock toonde nog iets anders aan. Namelijk dat mensen die iets meer van een onderwerp afweten iets beter lijken te voorspellen terwijl mensen die er veel meer van weten (de echte deskundigen) juist minder betrouwbare voorspellingen gaven. En dat het punt waarop meer kennis tot slechtere voorspellingen leidt verontrustend snel wordt bereikt. Hieruit concludeert Tetlock dat journalisten en mensen die de krant goed lezen net zo goed (of liever gezegd, slecht) kunnen voorspellen als de specialisten die in de krant worden geciteerd.


Te veel zelfvertrouwen

Voor deze afnemende meerwaarde van kennis geeft hoogleraar psychologie en Nobelprijswinnaar economie Daniel Kahneman de volgende verklaring: ‘Iemand die meer kennis vergaart dan anderen, ontwikkelt ook een sterkere illusie van vaardigheid en verliest door overmatig vertrouwen zijn zicht op de werkelijkheid’. Een verklaring die weer goed overeenkomt met een andere bevinding van Tetlock. Namelijk dat experts met veel zelfvertrouwen die vol overtuiging sterk uitgesproken meningen poneren slechter voorspellen dan deskundigen die voorzichtig en genuanceerd zijn. Helaas is de eerste groep nou net het type waar de media dol op is. Volgens Tetlock zijn de bekendste en meest geciteerde experts dan ook de slechtste voorspellers.


Voorzichtige generalist

Zoals de titel al impliceert gaat ‘Expert Political Judgment’ niet over de financiële markten en beleggen. Toch is het voor beleggers een boek waar ze veel van kunnen leren. De belangrijkste les is natuurlijk dat je niet teveel naar deskundigen moet luisteren en hun voorspellingen het beste links kunt laten liggen. De kans dat zij consistent goed de toekomst kunnen voorspellen is bijzonder klein. En als u het toch niet kunt laten om te proberen een kijkje in de toekomst te nemen, ga dan op zoek naar een twijfelende, genuanceerd formulerende generalist (met een beetje kennis van veel zaken in plaats van veel kennis van één zaak) die u nog nooit in de media bent tegengekomen. En kijk nooit meer naar De Wereld Draait Door of Pauw & Witteman.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.