Buffett pleitbezorger indexbeleggen

Warren Buffett wordt door velen gezien als de meest succesvolle belegger ooit. Hij heeft de index dik verslagen. Toch is hij een fervent pleitbezorger van indexbeleggen.

Warren Buffett wordt algemeen erkend als een van de meest succesvolle beleggers ooit. Voor velen is hij zelfs de allerbeste ooit. Een man die door zowel actieve als passieve beleggers in zeer hoog aanzien wordt gehouden. Dit lijkt merkwaardig. Actieve en passieve beleggers denken toch echt heel anders over beleggen. Maar zo vreemd is het niet. Om dit te kunnen begrijpen moet je een onderscheid maken tussen wat Warren Buffett zelf doet en wat hij anderen adviseert te doen.


Wat doet Buffett?

De beleggingsfilosofie van Warren Buffett is te omschrijven als buy-and-hold stock picking. Kort samengevat komt het erop neer dat hij in een handvol zorgvuldig geselecteerde bedrijven belegt en daar voor de zeer lange termijn in blijft zitten. ‘Our favorite holding period is forever’. Dat Buffettt daar succesvol mee is geweest staat buiten kijf. Sinds 1965 is het rendement van zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway (19,7%) meer dan het dubbele van de S&P 500 Index (9,4%). Buiten kijf staat echter ook dat wat hij doet heel erg moeilijk is. Hij is uniek - daarom is hij zo bekend en wordt hij zo de hemel in geprezen. Velen proberen hem te kopiëren en/of zijn beleggingsfilosofie op hun eigen manier uit te voeren. Slechts weinigen lukt het er een succes van te maken.

Duidelijk is ook dat het voor Buffett steeds moeilijker wordt de geweldige prestaties uit het verleden vol te houden. In de afgelopen vier jaar is hij drie keer achtergebleven bij de S&P 500 Index. Voor de meeste beleggers een normale gang van zaken. Voor Buffett een ongekend slechte score. Maar niet onverwacht. Ook voor Buffett zelf niet. Hij heeft er in het verleden nadrukkelijk op gewezen dat vanwege de enorme omvang van zijn investeringsvehikel hij in de toekomst bij lange na niet het rendement zal behalen dat hij in het verleden heeft behaald. ‘The big minus is that our performance advantage has shrunk dramatically as our size has grown, an unpleasant trend that is certain to continue.’


Wat adviseert Buffett?

Hoewel Buffett zelf in het verleden zeer succesvol is geweest met zijn stock picking strategie, adviseert hij anderen nadrukkelijk om te beleggen in indexfondsen. Al jaren. Zo schreef hij in het jaarverslag van Berkshire Hathaway in 1996 al het volgende: ‘Most investors, both institutional and individual, will find that the best way to own common stocks is through an index fund that charges minimal fees. Those following this path are sure to beat the net results (after fees and expenses) of the great majority of investment professionals.’

Sindsdien heeft hij dit regelmatig herhaald. In zijn jaarverslagen schrijft hij bijna elk jaar dat je niet moet proberen de markt te voorspellen (‘I believe it's a terrible mistake to try to dance in and out of it based upon … the predictions of experts’) en dat je aandelen vooral moet vasthouden en niet moet gaan handelen (‘We continue to make more money when snoring than when active’). Ook in interviews is de boodschap steeds hetzelfde: de meeste beleggers kunnen beter een breed gespreid indexfonds kopen en daar 20 jaar in blijven zitten dan proberen de beste aandelen te selecteren.

Waarom adviseert Buffett beleggers om voor een breed gespreid indexfonds te kiezen? Omdat hij van mening is dat de meeste particuliere beleggers niet in staat zijn de beste aandelen te selecteren. En de meeste professionele beleggers dit ook onvoldoende goed kunnen om hun hoge kosten terug te verdienen. Buffett heeft ooit gezegd dat er waarschijnlijk iemand is die over de komende veertig jaar even goed zal presteren als hij over de afgelopen veertig jaar heeft gedaan. Maar dat hij geen idee heeft wie dat zal zijn. En anderen weten dit ook niet.


Guru

Voor veel beleggers is Warren Buffett de guru aller guru’s. Sommigen volgen alles wat hij zegt en doet. Het vreemde is echter dat diezelfde beleggers zich vaak niets aantrekken van zijn adviezen. De bekende Amerikaanse auteur van beleggingsboeken Larry Swedroe heeft zich hier zo over verbaasd dat hij er een boek over heeft geschreven: 'Think, Act and Invest like Warren Buffett'. Wie beter wil begrijpen waarom Buffett pleitbezorger is van indexbeleggen doet er goed aan dit boek te lezen.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.