Beleggen in obligaties? No worries!

Regelmatig krijgen we de vraag of je op dit moment nog wel moet beleggen in obligaties. De rente is zo laag, dat beleggen in obligaties niet veel meer oplevert. En vanaf de huidige lage niveaus kan de rente in de toekomst alleen maar stijgen, wat betekent dat de koersen van obligaties zullen dalen en je verlies gaat maken. Een weinig aantrekkelijk vooruitzicht.

Niets te vrezen

De twijfel bij beleggers is begrijpelijk maar onterecht. In de eerste plaats is het helemaal niet zeker dat de rente op afzienbare termijn gaat stijgen. Misschien blijft de rente nog heel lang heel laag. Ten tweede is een rentestijging op korte termijn weliswaar nadelig voor beleggers in kortlopende obligaties, maar op de lange termijn pakt het juist gunstig uit.

 

Rente omhoog, obligatiekoersen omlaag

Hoe zit het ook alweer precies met de wisselwerking tussen de koersen van obligaties en de hoogte van de rente? De koersen van obligaties bewegen tegenovergesteld aan de rente. Als de rente daalt, stijgen de koersen van obligaties en als de rente stijgt, dalen de koersen van obligaties. Maar niet iedere obligatiekoers reageert in dezelfde mate op veranderingen in de rente. Dit hangt af van de looptijd van de obligatie (duration, in het jargon). De koersen van obligaties met een korte looptijd bewegen minder dan de koersen van obligaties met een lange looptijd. Als de rente stijgt zullen de koersen van kortlopende obligaties dus minder in waarde dalen dan die van langlopende obligaties.

 

Wat gaat de rente doen?

De rente is in honderden jaren niet zo laag geweest als nu. Het is dan heel natuurlijk om te verwachten dat de rente wel weer ‘moet’ gaan stijgen. Maar gebeurt dat wel op korte termijn? Het is denkbaar dat de rente nog vele jaren op een zeer laag niveau blijft. In Japan is de rente al meer dan 20 jaar lager dan twee procent. Zo nu en dan dipt die zelfs onder de nul procent. Dit ondanks verwoede pogingen van overheid en centrale bank om daar wat aan te doen. Een zogeheten ‘Japan-scenario’ is een reële mogelijkheid, die zich ook in Nederland en Europa zou kunnen voordoen.

 

Rentestijging juist gunstig

Wat nu als de rente op een gegeven moment de weg naar boven weer vindt? Beleggers in obligaties kunnen dan nog steeds gerust zijn, mits het kortlopende obligaties betreft. In de periode dat de rente stijgt zullen de koersen van zulke obligaties weliswaar dalen, maar de korte looptijd van de obligaties maakt dat het koersverlies beperkt zal zijn. En na de rentestijging zullen de obligaties juist meer rendement gaan opleveren. De koersen van de obligaties staan nu immers lager dan vóór de rentestijging waardoor ze gedurende de rest van hun looptijd meer zullen opleveren. Bovendien zullen nieuw uit te geven obligaties een hogere rentevergoeding hebben, in lijn met de inmiddels gestegen marktrente.

Kortom, een rentestijging leidt op korte termijn tot een gering verlies en op lange termijn tot een hoger rendement. Beleggers die voor de lange termijn in kortlopende obligaties beleggen zijn op de lange termijn dan ook vrijwel zeker beter af als de rente wel stijgt dan als die niet stijgt. Voor hen is een rentestijging iets om toe te juichen.

 

Meesman obligatiefondsen

Meesman heeft twee obligatiefondsen: een wereldwijd en een Eurolanden obligatiefonds. Beide beleggen in relatief veilige obligaties. De obligaties waar het wereldwijde fonds in belegt hebben echter een kortere looptijd dan de obligaties waar het Eurolanden fonds in belegt. Beleggers in het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd hoeven zich dan ook weinig zorgen te maken over de ontwikkeling van de rente.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.