Beleggen in obligaties? No worries!

Regelmatig krijgen we de vraag of je op dit moment nog wel moet beleggen in obligaties. De rente is zo laag, dat beleggen in obligaties niet veel meer oplevert. En vanaf de huidige lage niveaus kan de rente in de toekomst alleen maar stijgen, wat betekent dat de koersen van obligaties zullen dalen en je verlies gaat maken. Een weinig aantrekkelijk vooruitzicht.

Niets te vrezen

De twijfel bij beleggers is begrijpelijk maar onterecht. In de eerste plaats is het helemaal niet zeker dat de rente op afzienbare termijn gaat stijgen. Misschien blijft de rente nog heel lang heel laag. Ten tweede is een rentestijging op korte termijn weliswaar nadelig voor beleggers in kortlopende obligaties, maar op de lange termijn pakt het juist gunstig uit.

 

Rente omhoog, obligatiekoersen omlaag

Hoe zit het ook alweer precies met de wisselwerking tussen de koersen van obligaties en de hoogte van de rente? De koersen van obligaties bewegen tegenovergesteld aan de rente. Als de rente daalt, stijgen de koersen van obligaties en als de rente stijgt, dalen de koersen van obligaties. Maar niet iedere obligatiekoers reageert in dezelfde mate op veranderingen in de rente. Dit hangt af van de looptijd van de obligatie (duration, in het jargon). De koersen van obligaties met een korte looptijd bewegen minder dan de koersen van obligaties met een lange looptijd. Als de rente stijgt zullen de koersen van kortlopende obligaties dus minder in waarde dalen dan die van langlopende obligaties.

 

Wat gaat de rente doen?

De rente is in honderden jaren niet zo laag geweest als nu. Het is dan heel natuurlijk om te verwachten dat de rente wel weer ‘moet’ gaan stijgen. Maar gebeurt dat wel op korte termijn? Het is denkbaar dat de rente nog vele jaren op een zeer laag niveau blijft. In Japan is de rente al meer dan 20 jaar lager dan twee procent. Zo nu en dan dipt die zelfs onder de nul procent. Dit ondanks verwoede pogingen van overheid en centrale bank om daar wat aan te doen. Een zogeheten ‘Japan-scenario’ is een reële mogelijkheid, die zich ook in Nederland en Europa zou kunnen voordoen.

 

Rentestijging juist gunstig

Wat nu als de rente op een gegeven moment de weg naar boven weer vindt? Beleggers in obligaties kunnen dan nog steeds gerust zijn, mits het kortlopende obligaties betreft. In de periode dat de rente stijgt zullen de koersen van zulke obligaties weliswaar dalen, maar de korte looptijd van de obligaties maakt dat het koersverlies beperkt zal zijn. En na de rentestijging zullen de obligaties juist meer rendement gaan opleveren. De koersen van de obligaties staan nu immers lager dan vóór de rentestijging waardoor ze gedurende de rest van hun looptijd meer zullen opleveren. Bovendien zullen nieuw uit te geven obligaties een hogere rentevergoeding hebben, in lijn met de inmiddels gestegen marktrente.

Kortom, een rentestijging leidt op korte termijn tot een gering verlies en op lange termijn tot een hoger rendement. Beleggers die voor de lange termijn in kortlopende obligaties beleggen zijn op de lange termijn dan ook vrijwel zeker beter af als de rente wel stijgt dan als die niet stijgt. Voor hen is een rentestijging iets om toe te juichen.

 

Meesman obligatiefondsen

Meesman heeft twee obligatiefondsen: een wereldwijd en een Eurolanden obligatiefonds. Beide beleggen in relatief veilige obligaties. De obligaties waar het wereldwijde fonds in belegt hebben echter een kortere looptijd dan de obligaties waar het Eurolanden fonds in belegt. Beleggers in het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd hoeven zich dan ook weinig zorgen te maken over de ontwikkeling van de rente.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0131 Lightbulb 5 C2

Actief beleggen is apekool

In de Volkskrant van vandaag staat een helder verhaal over indexbeleggen. Een korte maar krachtige samenvatting van wat wij al 16 jaar verkondigen. Op een A4. Mis het niet.

Ios0129 Pie Chart 5 C2

Kiezen is verliezen

Veel beleggers denken dat ze ongeveer 50% kans hebben om een goed presterend aandeel te selecteren. Mis. De kans op succes is minder dan 20%. Begin er niet aan.

Ios0225 Line Charts 5 C2

Het inflatiespook

De inflatie loopt op. De rente dus ook. Iedereen zegt dat je dan niet in obligaties moet beleggen. Maar dat is te kort door de bocht. Kortlopende obligaties zijn misschien wel precies wat je hebben moet.