Afwaardering Russische aandelen

Wat iedereen hoopte dat niet zou gebeuren is op 24 februari toch gebeurd: Rusland is Oekraïne binnengevallen. Dit is boven alles een humanitaire ramp voor de inwoners van Oekraïne. Er zijn al veel onschuldige doden gevallen. Er is een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. En het einde lijkt nog lang niet in zicht. We kunnen alleen maar hopen dat een onverwachte wending in het conflict dit drama tot een spoedig einde brengt. Deze nieuwsbrief dient echter niet om de crisis verder te duiden. Wel willen we u laten weten dat u als passieve belegger niets hoeft te doen en dat de Russische aandelen in onze indexfondsen zijn afgewaardeerd.


Tijdloos advies

De oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk gevolgen voor de financiële markten. De aandelenkoersen zijn gedaald, al staan de breed gespreide MSCI indexen voor ontwikkelde en opkomende landen tot nu toe slechts een paar procent in de min. De koersen van veilige obligaties zijn gestegen. Hoe deze crisis zich verder gaat ontvouwen en wat de gevolgen voor de beurs zullen zijn, weet niemand. Wat we wel weten is dat bij het uitbreken van militaire conflicten zoals deze de aandelenmarkten meestal een klap krijgen. Maar ook dat die meestal maar van korte duur zijn. En we weten ook dat beleggers die rustig blijven zitten en niets doen betere beleggingsresultaten behalen dan beleggers die in- en uitstappen in een poging verwachte korte termijn dalingen te ontlopen. Omdat niemand kan voorspellen wanneer significante beurscorrecties beginnen en eindigen. Ongeacht de oorzaak: oorlog, sociale onrust, pandemie, natuurramp, economische tegenslag, financiële luchtbel etc. Er is dan ook maar één verstandige manier om met onrust op de beurs om te gaan: zorg voor maximale spreiding, laat uw beleggingen rustig staan en onthoud dat beleggen voor de lange termijn is. Bij onrust op de beurs is dit altijd ons advies geweest. En dat zal het ook altijd blijven.

 

Russische aandelen worden afgewaardeerd

Om de massale verkoop van Russische aandelen een halt toe te roepen, houdt de Russische centrale bank de lokale beurs sinds maandag 28 februari gesloten (voor buitenlandse beleggers). Beleggers kunnen dus geen Russische aandelen meer kopen of verkopen. Omdat er geen koersen tot stand komen, is het ook niet meer mogelijk om de actuele waarde van Russische bedrijven vast te stellen.

Als gevolg hiervan heeft MSCI, na overleg met een groot aantal institutionele beleggers, besloten in ieder geval voorlopig Russische aandelen uit al hun opkomende landen indexen te verwijderen. De Northern Trust indexfondsen waar Meesman in belegt hebben afgelopen vrijdag (4 maart) alle Russische aandelen afgewaardeerd naar €0. Vanaf vandaag hebben ontwikkelingen op de Russische aandelenmarkt dus geen invloed meer op het rendement van deze fondsen.

De afwaardering betekent echter wel dat de fondsen een eenmalig verlies incasseren, maar voor de drie Meesman aandelenfondsen die het betreft is het verlies zeer beperkt. Op 25 februari, de laatste dag dat nog in Russische aandelen kon worden gehandeld, bestond maar een heel klein deel van de aandelenportefeuille uit Russische aandelen. De percentages Russische aandelen in de Meesman fondsen staat hieronder weergegeven. Als gevolg van de afwaardering is het rendement van de onderstaande fondsen met hetzelfde percentage gedaald:

  • Aandelen Wereldwijd Totaal: 0,15%
  • Aandelen Duurzame Toekomst: 0,09%
  • Aandelen Opkomende Landen: 1,55%

Vinger aan de pols

Meesman heeft voor de aandelenfondsen bewust de keuze gemaakt voor Custom ESG indexen. Wij vinden maatschappelijk verantwoord beleggen een belangrijk uitgangspunt. In dat kader gaan wij in gesprek met de beheerders van de onderliggende fondsen om te bekijken of de huidige omstandigheden in Oekraïne aanleiding geven om het ESG beleid aan te scherpen.

Verder houden wij alles momenteel goed in de gaten. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn die gevolgen hebben voor de Meesman fondsen, dan zullen we u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Heeft u nog vragen, belt of mailt u ons dan gerust.


 

Laatste nieuwsartikelen

Ios0895 Contract 6 C3

De nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat brengt voor iedereen veranderingen met zich mee. De vakbonden, werkgevers en overheid hebben er 15 jaar over gedaan om deze wet vorm te geven. Het belangrijkste doel van de nieuwe wetgeving is om het pensioengeld eerlijker over deelnemers van verschillende leeftijden te verdelen.

Ios0118 Price Tag 5 C2

Sommige kosten doen ertoe, andere minder

Omdat ze zichtbaarder zijn kijken veel fondsbeleggers eerder naar transactiekosten dan naar fondskosten. Terwijl het juist de fondskosten zijn die meer invloed hebben op het rendement.

Ios0897 Handshake 8 C5

Wijziging Raad van Toezicht

In 2012 heeft Meesman een Raad van Toezicht (RvT) opgericht. Als laatste van de drie oorspronkelijke leden gaat Rob Bauer de RvT nu verlaten. Zijn derde zittingstermijn zit erop. Rob draagt het stokje over aan Marius Kerdel. Marius kent Meesman al vele jaren en heeft een grote affiniteit met de missie, waarden en beleggingsfilosofie van Meesman.