Actief rendement is nul

Het is de grote verdienste van Harry Markowitz, Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar, dat hij onderscheid heeft gemaakt tussen marktrisico en specifiek risico. Dit onderscheid raakt aan de essentie van passief versus actief beleggen.

Marktrisico

Het marktrisico, ook wel systematisch risico genoemd, wordt veroorzaakt door factoren die alle effecten in de markt of een deelmarkt omhoogstuwen of doen dalen. Denk aan breed gedeeld optimisme of pessimisme over de economische ontwikkelingen wereldwijd of in een deelmarkt. Ook rentestijgingen en -dalingen, natuurrampen en terroristische aanslagen beïnvloeden alle effecten in een (deel)markt tegelijkertijd. Marktrisico is als eb en vloed: alle schepen gaan omhoog en omlaag op het tij. Met dit verschil: getijden volgen een vast patroon, financiële markten helaas niet.

 

Specifiek risico

Het specifieke risico is het extra risico dat gepaard gaat met beleggen in individuele effecten. Het staat los van marktrisico. Het is ‘on top of’. Het ontstaat door ontwikkelingen die een individueel aandeel of obligatie betreffen. Denk aan bijstellingen van de winstverwachting, een plotseling staking, ontdekking van geknoei met cijfers in het jaarverslag, nieuws over innovatieve producten of fusieplannen van het bedrijf. Het is een golfslag bovenop hoog of laag water. 

 

De essentie van passief versus actief

Het verschil tussen beide soorten risico raakt aan de essentie van passief versus actief beleggen. Passieve beleggers beleggen in goedkope, breed gespreide indexfondsen. Zij nemen louter marktrisico en vermijden specifiek risico. Met als gevolg dat ze alleen het marktrendement realiseren. Daar zijn ze tevreden mee. Blootstelling aan specifiek risico is volgens hen zinloos en onnodig, ja zelfs schadelijk. Actieve beleggers zijn juist wel gebrand op specifiek risico. Door blootstelling hieraan hopen ze extra rendement te realiseren. Zonder blootstelling aan het risico van beleggen in individuele effecten kunnen ze de markt nooit verslaan.

 

Actief rendement is nul

Actief rendement is het extra rendement (positief of negatief) dat met beleggen in individuele effecten te behalen is. Bij elke transactie is dit nul. Iedere transactie kent een winnaar en een verliezer, gemeten ten opzichte van het marktrendement. Het kan voor de koper positief zijn als het gekochte effect bovengemiddeld presteert, maar dan is het voor de verkoper per definitie negatief, want hij doet afstand van een bovengemiddeld presterend aandeel of obligatie. Wat geldt voor iedere transactie geldt ook voor alle transacties tezamen op de financiële markten. Actief rendement is per saldo nul. Beleggers wisselen slechts effecten uit op de beurs en creëren daarmee geen waarde. Het enige rendement dat de financiële markten per saldo te bieden hebben is het marktrendement.

Laatste nieuwsartikelen

MMC Logo Olifant Flavicon

Meesman Money Challenge

Meesman wil graag het geldbewustzijn vergroten, zodat mensen zelf de regie kunnen nemen over hun financiën, nu en in de toekomst. Daarom houden we van 14 t/m 30 september de Meesman Money Challenge.

Iconenset 06 Duurzaam W C1

Fossiele energie uitsluiten kost geen rendement

Sommige duurzame beleggers zijn terughoudend om hele bedrijfstakken, zoals (fossiele) energie, uit te sluiten. Ze vrezen dat dit (veel) rendement kost. Dat is niet zo. Het maakt niets uit.

Ios0048 Text File 6 C3

Wijziging prospectus

Met ingang van 1 augustus 2022 wordt het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen van 21 januari 2022 aangevuld met een inlegvel in verband met een wijziging in het duurzaamheidsrisicobeleid.