Aanpassing Prospectus per 1 januari 2023

In het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die op 1 januari 2023 ingaan.

 Naast het herindelen van enkele hoofdstukken en het aanscherpen van een aantal teksten is een bijlage opgenomen met wettelijk verplichte duurzaamheidsinformatie. Ook is verduidelijkt onder welke voorwaarden particuliere en zakelijke beleggers in de Meesman Beleggingsfondsen kunnen beleggen en onder welke omstandigheden de handelsdatum kan worden verzet. Verder is een artikel toegevoegd over de betaling van vergoedingen aan andere partijen.

U vindt het nieuwe Prospectus hier.

Laatste nieuwsartikelen

Ios0222 Downwards Bar Chart 6 C3

Rendement Meesman fondsen in 2022

Zoals gebruikelijk blikken we aan het begin van het nieuwe jaar kort terug op het afgelopen jaar. Hieronder vindt u de rendementen van de Meesman fondsen in 2022. Een uitgebreide toelichting op de gang van zaken bij de Meesman fondsen in 2022 volgt in het jaarverslag dat later dit jaar verschijnt.

Ios0724 Magnifying Glass 4 C1

Aanpassing Prospectus per 1 januari 2023

In het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die op 1 januari 2023 ingaan.

Ios0269 Tip 6 C3

Laat geen belastingvoordeel liggen

Het einde van het jaar is een goed moment om in uw financiële situatie te duiken. Zijn uw verzekeringen op orde? Heeft u een spaarbuffer voor onverwachte uitgaven en een plan voor het aflossen van eventuele grote leningen? Dan kunt u wellicht uw jaarruimte nog gebruiken.