Aandelen Wereldwijd Totaal: passief tot in de puntjes

Sinds oprichting in 2005 staat Meesman voor passief beleggen. Dat is beleggen in alle aandelen wereldwijd, in verhouding tot hun beurswaarde, en er vervolgens niet meer naar omkijken. Gewoon rustig blijven zitten, in goede en in slechte tijden. Meer dan vijftig jaar onderzoek en ervaring laat overtuigend zien dat deze eenvoudige manier van beleggen de beste beleggingsresultaten oplevert.

Echt wereldwijd spreiden
Maximaal gespreid beleggen in aandelen, in verhouding tot hun beurswaarde: dat is wat Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal doet. Het belegt in meer dan 6.000 aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven uit 50 ontwikkelde en opkomende landen. Daarmee dekt het fonds vrijwel de hele wereldwijde aandelenmarkt. Passief beleggen in optima forma.

Maximaal spreiden = minder risico
Door maximaal te spreiden wordt het mogelijke verlies als gevolg van problemen bij individuele bedrijven geminimaliseerd. De meeste bedrijven hebben zo’n kleine weging in het fonds dat als een bedrijf failliet gaat, het niet of nauwelijks impact zal hebben op het rendement van het fonds. Er zijn maar drie bedrijven met een weging van meer dan 2%. Zelfs als de grootste belegging van het fonds (op dit moment is dat Apple voor 3,7%) kopje onder zou gaan is de schade miniem. Voor alle duidelijkheid, dit betekent niet dat er geen risico is: als de hele markt daalt, dan daalt het fonds natuurlijk mee.

Maximaal spreiden = meer rendement
Het mooie van maximaal spreiden is dat het lagere risico niet ten koste gaat van het rendement. Integendeel. Het rendement van een echt wereldwijd gespreide aandelenportefeuille is zelfs hoger dan van een minder breed gespreide aandelenportefeuille. Dat komt omdat aandelen uit opkomende landen en aandelen van kleine bedrijven op lange termijn meer rendement opleveren dan aandelen van grote bedrijven uit ontwikkelde landen. Dit is wat wetenschappers een ‘free lunch’ noemen: door breed te spreiden kun je met een (iets) lager risico een (iets) hoger rendement behalen. Zoals onderstaande grafiek laat zien. Sinds 1999 (de start van de euro) is het gemiddelde rendement van de MSCI World Index (van alleen grote en middelgrote bedrijven uit ontwikkelde landen) 6,6% per jaar. Het gemiddelde rendement van de MSCI ACWI IMI Index (de echt wereldwijd gespreide index, inclusief opkomende landen en kleine bedrijven) is daarentegen 7,0% per jaar.

Duurzaam beleggen
Aandelen Wereldwijd Totaal belegt niet alleen passief, het belegt ook duurzaam. Hiermee bedoelen we dat het fonds rekening houdt met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Daarbij gebruikt het fonds zowel de wortel (stemmen en praten) als de stok (uitsluiten).

  • Stemmen en praten. Het fonds belegt alleen in indexfondsen die worden beheerd door partijen die internationale normen voor maatschappelijk verantwoord beleggen onderschrijven, zoals de United Nations Principles for Responsible Investment. Als aandeelhouders maken zij actief gebruik van het stemrecht dat aandelen met zich meebrengen. Ook gaan zij met de bestuurders van deze bedrijven een actieve dialoog aan over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Uitsluiten. Het fonds belegt alleen in indexfondsen die een duurzame index volgen. Bedrijven die hun geld verdienen met activiteiten waar geen maatschappelijk draagvlak voor is, worden uitgesloten. Denk aan bedrijven betrokken bij de winning van olie en gas uit onconventionele bronnen zoals schalie, (teer)zanden en de poolgebieden, bedrijven betrokken bij de productie, distributie en verkoop van tabak en bedrijven betrokken bij de productie van controversiële wapens. Ook bedrijven die onaanvaardbaar gedrag vertonen worden uitgesloten. Hier gaat het om systematische betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten en arbeidsrechten, milieuschade of corruptie conform de tien principes van de Global Compact van de Verenigde Naties.

Bij duurzaam beleggen gaat het in de eerste plaats om het maatschappelijk rendement. Maar Aandelen Wereldwijd Totaal heeft sinds oprichting in september 2019 ook een beter financieel rendement opgeleverd. Nou is twee jaar te kort om daar conclusies aan te kunnen verbinden, maar als we kijken naar de gevolgde duurzame indexen (die al langer bestaan), dan zien we dat ook die een iets beter rendement van ongeveer 0,3% per jaar laten zien in vergelijking met de standaard (niet-duurzame) indexen.

Dividendbelasting terugvorderen
Aandelen Wereldwijd Totaal belegt in duizenden aandelen wereldwijd. Veel van deze aandelen keren dividend uit waarop lokaal belasting wordt ingehouden. Deze belastingheffing kan oplopen tot 35%. Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal kan de belasting die wordt ingehouden op dividenduitkeringen grotendeels terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van 0,4% tot 0,5% per jaar in vergelijking met een (index)fonds dat deze belasting niet kan terugvorderen.

 Passief beleggen bij Meesman is ... De meeropbrengst is ...
 Echt wereldwijd spreiden 0,4% per jaar
 Duurzaam beleggen 0,3% per jaar
 Terugvorderen dividendbelasting 0,4 - 0,5% per jaar


Lage kosten
Ten slotte nog een woord over de kosten van het fonds. Die zijn op dit moment (december 2021) 0,5% per jaar en worden op 1 januari 2022 met 20% verlaagd naar 0,4% per jaar. En beleggers die meer dan €1 miljoen in dit fonds beleggen betalen vanaf begin volgend jaar zelfs nog maar 0,25% per jaar. Verstandig en verantwoord passief beleggen wordt nog aantrekkelijker dan het al was!

Laatste nieuwsartikelen

Boek (2)

Wijziging prospectus Meesman fondsen en switchkosten weer aan

In het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd die op 1 juni 2024 ingaan.

Ios0147 New 4 C1

Upgrade MijnMeesman

We hebben leuk nieuws om met u te delen! MijnMeesman (de online omgeving waarin u uw beleggingen kunt inzien en beheren) gaat namelijk een flinke upgrade krijgen. Ook kunnen we vol trots aankondigen dat de Meesman app binnenkort live gaat.

Ios0068 Star 4 C1

Terugtreding voorzitter Raad van Toezicht

Na bijna vijf jaar treedt Frank Heemskerk terug als voorzitter van de Raad van Toezicht van Meesman Indexbeleggen. Zijn nieuwe functie bij ASML maakt dat hij niet langer de tijd en flexibiliteit in zijn agenda heeft om zijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht te kunnen blijven vervullen.