5 tips om verrassingen in uw beleggingskosten te voorkomen

De kosten van beleggen blijven moeilijk te doorgronden. Hoe u er toch achter komt? Goed doorvragen. Dat verdient zich dubbel en dwars terug.

Vanochtend ontving ik een mail van een klant die bij Meesman ongeveer 0,4% per jaar aan kosten betaalt. Zijn vrouw belegt bij een grootbank en betaalt daar 0,24% per jaar. Hij vroeg mij hoe het kon dat de bank goedkoper was dan Meesman? Een paar dagen geleden had ik iemand op bezoek die bij een andere grootbank een groot vermogen in beheer heeft gegeven. Hij had zijn bank gevraagd wat hij aan kosten kwijt was voor het beheer van dat vermogen. Dat was ongeveer 1% per jaar, had de bank hem verteld. Dat viel toch wel mee?

 

Het halve verhaal

Twee voorbeelden van een incompleet kostenplaatje. In het eerste geval was de 0,24% alleen de service fee die de bank in rekening brengt. Die betaal je direct en zie je op een afschrift. Maar er zijn nog andere kosten, die je indirect betaalt en waar je nooit een nota van krijgt. Je ziet ze niet, als je er niet naar op zoek gaat. In dit geval waren dat de jaarlijkse kosten van de beleggingsfondsen waarin de vrouw van mijn klant belegde. Die bedragen al gauw 1 à 1,5% per jaar, als je alle kosten van beleggingsfondsen bij elkaar optelt.

In het tweede voorbeeld had de grootbank zijn klant alleen verteld wat de directe kosten waren die hij betaalde. Voor het beheer van zijn beleggingsportefeuille brengt de bank ongeveer 1% per jaar in rekening. Wat er niet bij werd verteld is dat het vermogen werd belegd in (veelal actief beheerde) beleggingsfondsen en dat de kosten daarvan, net als in het eerste voorbeeld, 1 à 1,5% per jaar bedragen. Die komen er dus nog bij.

De meeste beleggers zijn zich niet bewust van alle kosten die ze bij banken en vermogensbeheerders betalen. En deze voorbeelden laten zien dat banken en vermogensbeheerders dat ook niet altijd duidelijk maken. Als ze weg kunnen komen met de helft van het verhaal, dan doen ze dat.

 

Nieuwe kostenmaatstaf

De AFM weet dit. Daarom wil de AFM een nieuwe kostenmaatstaf introduceren die beter inzicht in de kosten geeft. Maar deze nieuwe kostenmaatstaf is er voorlopig nog niet. En, erger, zoals het er nu uitziet zal ook deze nieuwe kostenmaatstaf een heleboel kostenposten buiten beschouwing laten. Voorlopig ben je als belegger dus nog steeds op je eigen gezonde verstand aangewezen.

 

5 tips als u gaat beleggen

Het bovenstaande maakt een ding heel duidelijk: het is van groot belang goed door te vragen op de kosten voordat u besluit hoe en waar u gaat beleggen. Ik geef u graag 5 concrete tips om u op weg te helpen.

Tip 1: controleer de lopende kosten
Belegt u in beleggingsfondsen? Vraag dan naar de Lopende Kosten Ratio (LKR), voorheen de Total Expense Ratio (TER) genaamd. Dit geeft een eerste indicatie van de jaarlijkse kosten die u betaalt.

Tip 2: controleer de transactiekosten
Bij de berekening van de LKR worden de transactiekosten die het fonds zelf maakt bij het kopen en verkopen van effecten buiten beschouwing gelaten. Vraag daarom ook altijd naar de omloopfactor. De omloopfactor geeft aan hoeveel er binnen een fonds gehandeld wordt. En dat zegt iets over de hoogte van de transactiekosten die het fonds maakt. Een omloopfactor van meer dan 50% is hoog. Een fonds met een omloopfactor van meer dan 100% kunt u beter links laten liggen.

Tip 3: controleer de kosten voor dienstverlening
Vroeger kreeg de bank of vermogensbeheerder provisie uit handen van de fondsen die zij verkochten. Sinds 1 januari 2014 mag dit niet meer. Daarom brengen ze nu diverse kosten bij u in rekening voor hun dienstverlening. Vraag wat deze kosten zijn. Belegt u met advies van de bank, dan zijn er in ieder geval advieskosten. Heeft u het helemaal uitbesteed, dan is er een beheervergoeding. Andere kosten waar u mee te maken kunt krijgen: service fee, transactiekosten, dividendprovisie, bewaarloon, valutakosten, btw, etc.

Tip 4: laat de kosten op papier zetten
Vraag uw bank of vermogensbeheerder altijd nadrukkelijk naar ALLE kosten. Laat duidelijk blijken dat u weet dat er allerlei soorten kosten zijn. En vraag ze altijd om u deze kosten allemaal in een e-mail te bevestigen. Of op papier te zetten. Worden de kosten alleen benoemd in een gesprek aan de telefoon of in persoon, dan heeft u later niets om op terug te vallen.

Tip 5: vergelijk alternatieven
Vergelijk de totale beleggingskosten eens met beleggen in een eenvoudig, goedkoop en breed gespreid indexfonds. En bedenk dat een procentpunt lagere kosten over dertig jaar zo’n 25% meer vermogen oplevert. Meer weten? Belt u mij gerust even.

Happy hunting!

Laatste nieuwsartikelen

Ios0224 Downwards Line Chart 5 C2

Negatieve spaarrente

Sparen levert al tijden niets op. Bij grotere spaarbedragen moet u zelfs de bank rente betalen. Hoog tijd om te gaan beleggen.

ADL2 Buiten Bijgeknipt3

Arthur Docters van Leeuwen overleden

Op vrijdag 14 augustus jl. is Arthur Docters van Leeuwen op 75-jarige leeftijd overleden. Tijdens zijn lange en illustere carrière in de publieke sector was hij onder meer voorzitter van het College van procureurs-generaal, hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, tegenwoordig AIVD) en voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Van 2009 tot en met 2019 was Arthur voorzitter van de Raad van Toezicht van Meesman Indexbeleggen.

Ios0201 Island 7 C4

Tegengeluid

Vijftien jaar geleden bestond indexbeleggen niet in Nederland. Wie indexbeleggen promootte was een roepende in de woestijn. Nu is de boodschap van actieve beleggers een ‘tegengeluid’.