Aanmelden

De jaarvergadering van de Meesman Beleggingsfondsen heeft dit jaar digitaal plaatsgevonden op maandagavond 28 juni 2021.
Aanmelden is niet meer mogelijk. We zien u graag volgend jaar weer.


Programma

20.00u Jaarvergadering

20.40u Korte pauze

20.45u Presentatie 'Misverstanden over beleggen'

21.30u Einde


Agenda Jaarvergadering

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de beheerder over het boekjaar 2020

3. Vaststelling jaarrekening over het boekjaar 2020

4. Verlenen van decharge aan de beheerder

5. Rondvraag

6. Sluiting

 


 

Presentatie 'Misverstanden over beleggen'

Over beleggen wordt ontzettend veel gezegd en geschreven. Tegenwoordig ook steeds meer via sociale media, waar iedereen z’n zegje kan doen en het moeilijk is feiten van fabels te onderscheiden. Het is dan ook niet vreemd dat er over beleggen veel misverstanden bestaan. En die kunnen beleggers duur komen te staan.

Tijdens de presentatie leggen wij uit waarom veel van wat er over beleggen wordt gezegd niet klopt of maar een deel van het verhaal is. Zo is sparen niet altijd veiliger dan beleggen, is je leeftijd vaak niet relevant voor het risico dat je kunt nemen, is beleggen in de AEX index niet passief beleggen en is dividend geen winst. We hopen deze en andere misverstanden de wereld uit te helpen.