Toelichting op rendement en risico

De indicaties van rendement en mogelijk verlies van de voorbeeldportefeuilles zijn gebaseerd op daadwerkelijke historische gegevens sinds 1950.

  • Voorzichtigheidshalve zijn de daadwerkelijke historische rendementen enigszins neerwaarts bijgesteld.
  • De indicatie van het historische rendement is een lange termijn gemiddelde. Het werkelijke rendement kan op korte termijn sterk afwijken van het getoonde indicatieve historische rendement. Dit heet risico.
  • Voor aandelen is de indicatie van het historische rendement en mogelijk verlies gebaseerd op een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille inclusief (sinds 1988) aandelen uit opkomende landen.
  • Voor veilige obligaties is de indicatie van het historische rendement en mogelijk verlies gebaseerd op een breed gespreide portefeuille van Nederlandse staatsobligaties in guldens (tot 1999) en vanaf 1999 op een breed gespreide portefeuille van Europese staatsobligaties die in euro's noteren.
  • De indicaties van het historische rendement en mogelijk verlies zijn gebaseerd op beursindexen. Beursindexen houden geen rekening met kosten.

Historische gegevens bieden geen garantie voor de toekomst, ook niet als zij betrekking hebben op lange periodes. Toekomstige rendementen kunnen lager zijn dan de getoonde indicaties van het rendement. Toekomstige verliezen kunnen hoger uitvallen dan de getoonde indicaties van het mogelijke verlies. Dit geldt op het moment in het bijzonder voor veilige obligaties waar de huidige, historisch lage renteniveaus het bijzonder moeilijk maken om in te schatten wat de toekomst zal brengen.

Meesman Indexbeleggen kan op geen enkele manier garanderen dat het verlies op de voorbeeldportefeuilles nooit hoger zal uitvallen dan de indicatie van het mogelijke verlies. Aan de getoonde indicaties van het historische rendement en mogelijk verlies kunnen geen rechten worden ontleend.