Uw beleggingsmix bepalen: het hele verhaal

Welke beleggingsmix (verdeling over groei en veilig) voor u geschikt is hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Van belang daarbij zijn:

  • Uw beleggingstermijn
  • Uw risicobereidheid
  • Uw doelstelling(en)
  • Uw financiële situatie
  • Uw kennis van en ervaring met beleggen

Termijn en risicobereidheid leidend

Er is geen eenduidige manier om op basis van de bovengenoemde factoren tot een geschikte beleggingsmix te komen. Indien er geen bijzondere omstandigheden zijn waar rekening mee moet worden gehouden zijn in de praktijk de beleggingstermijn en risicobereidheid veelal de belangrijkste factoren om rekening mee te houden. Zeker als het gaat om eenvoudig indexbeleggen. Uw beleggingstermijn bepaalt dan hoeveel risico u kunt nemen. Hoe langer uw beleggingstermijn hoe meer risico u kunt nemen en dus hoe groter het belang van groei (aandelen) ten opzichte van veilig (obligaties).

Maar het gaat niet alleen om het risico dat u kunt nemen maar ook om hoeveel risico u wilt nemen. Met uw risicobereidheid geeft u aan hoeveel risico u wilt nemen. Dit is subjectief en draait in wezen om de vraag wat voor u het maximaal acceptabele verlies is onder slechte beursomstandigheden. Hoe groter het verlies dat u in een beurscrisis bereid bent te aanvaarden, hoe groter het belang van groei (aandelen) ten opzichte van veilig (obligaties) kan zijn.

De onderstaande tabel geeft een indicatie van hoe u op basis van uw beleggingstermijn en risicobereidheid een passende beleggingsmix kunt bepalen. Het eerste cijfer is het percentage groei (aandelen) en het tweede cijfer het percentage veilig (obligaties) in de portefeuille. Bepaal eerst voor welke termijn u gaat beleggen. Stel dit is 10 tot 15 jaar. Stel vervolgens vast wat voor u het maximaal acceptabele verlies is in een slechte beleggingsperiode. Stel dit is 30%. De passende beleggingsmix is dan 50% groei en 50% veilig.

Verhouding aandelen / obligaties

Maximaal acceptabel
tussentijds verlies

0 tot 5 jr

5 tot 10 jr

10 tot 15 jr

15 tot 20 jr

> 20 jr

-10%      0 / 100 0 / 100 0 / 100 0 / 100 0 / 100
-20% 0 / 100 25 / 75 25 / 75 25 / 75 25 / 75
-30% 0 / 100 25 / 75 50 / 50 50 / 50 50 / 50
-40% 0 / 100 25 / 75 50 / 50 75 / 25 75 / 25
-50% 0 / 100 25 / 75 50 / 50 75 / 25 100 / 0

Uw beleggingsmix bijstellen

Naast uw beleggingstermijn en risicobereidheid zijn er andere factoren om eventueel rekening mee te houden bij het bepalen van de geschikte beleggingsmix. De overige factoren kunnen reden zijn om uw beleggingsmix bij te stellen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Uw doelstelling(en). Belegt u met geld dat u nu of later echt nodig hebt om van te leven, dan kunt u minder risico nemen dan wanneer u belegt met geld dat u 'over' hebt d.w.z. dat u niet per se nodig hebt ter aanvulling van uw inkomen nu of later en waarvan het niet onoverkomelijk is als de opbrengst tegenvalt.
  • Uw financiële situatie. Heeft u een krappe beurs dan is het verstandig minder risico te nemen dan als u veel vet op de botten heeft. Wie goed in de slappe was zit kan een eventuele tegenvaller makkelijker opvangen.
  • Uw kennis van en ervaring met beleggen. Heeft u veel ervaring met beleggen dan weet u wat het is om een keer een (fors) verlies te maken en hoe u daarop reageert. U kunt dan beter inschatten hoeveel risico voor u aanvaardbaar is. Heeft u daarentegen weinig ervaring met beleggen dan is het aan te raden om, in ieder geval in het begin, aan de voorzichtige kant te blijven en niet teveel risico te nemen.