Beleggen voor een kind

Beleggen voor een kind

Wanneer u voor uw (klein)kind wilt beleggen, heeft u twee mogelijkheden:

  1. Beleggen op naam van uw kind
  2. Beleggen op uw eigen naam

Bij de keuze tussen ‘Rekening op naam van mijn kind’ of ‘Rekening op naam van mijzelf’ is het van belang, rekening te houden met twee aspecten:

  1. Wat zijn de fiscale voor- en nadelen van beide opties
  2. Wie heeft de controle over de opname van het geld

Kiest u voor een rekening op naam van uw kind, dan is het geld op de rekening van uw kind en niet meer van u. Elke storting is een schenking aan uw kind. Voordeel daarvan is dat het kind later géén schenk- of erfbelasting meer hoeft te betalen over het geld op de rekening. Op de 18e verjaardag gaat het beheer van de rekening over naar uw kind en mag hij/zij bepalen wat er met de beleggingen gebeurt.

Kiest u voor een rekening op uw eigen naam, dan is het geld op de rekening van u. Wanneer u het later aan uw kind schenkt, betaalt u dan over het volle bedrag (stortingen plus rendement) schenkbelasting. Maar u houdt wel de volledige zeggenschap over de rekening, ook na de 18e verjaardag. U bepaalt immers wanneer en onder welke voorwaarden u de schenking doet.

 

Op naam van het kind

Op mijn eigen naam

 Fiscaal

U kunt uw jaarlijkse schenkvrijstelling benutten voor uw jaarlijkse stortingen.

Als uw kind 18 wordt, kan hij of zij geld opnemen zonder dat additionele schenkingsbelasting verschuldigd is.

(N.B. Over het rendement wordt dus geen schenkbelasting betaald).

U kunt geen gebruik maken van uw jaarlijkse schenkvrijstelling.

Op het moment dat u het geld overdraagt aan uw kind, betaalt u over het volle bedrag (stortingen plus rendement) schenkbelasting.

Mocht u komen te overlijden, dan kan er erfbelasting moeten worden betaald.

 Controle

Uw kind beschikt zonder uw toestemming vanaf zijn of haar 18e verjaardag over het geld.

Uw kind kan pas over het geld beschikken nadat u het aan hem of haar heeft overgemaakt als schenking.

 Samengevat

Groter fiscaal voordeel,
minder controle

Minder fiscaal voordeel,
meer controle

Beleggen op naam van een minderjarige

Wie mag de rekening openen?
Wettelijk gezien mag alleen de ouder of wettelijk vertegenwoordiger een rekening op naam van een minderjarige kind openen. Zolang het kind minderjarig is, beheert de ouder ook de rekening. Helaas is het niet mogelijk om als opa of oma een rekening op naam van uw kleinkind te openen.

Hoe kan ik op de rekening storten?
Als wettelijk vertegenwoordiger kunt u eenvoudig storten op de rekening van uw kind met iDEAL via MijnMeesman. Ook kunt u maandelijks een bedrag inleggen. Maandelijks beleggen regelt u via MijnMeesman door het instellen van een maandelijkse aankoopopdracht.

Als grootouder kunt u niet via iDEAL storten of een maandelijkse incasso instellen. Wél kunt u vanaf uw eigen bankrekening eenmalig of maandelijks een bedrag storten op de kinderrekening. U dient hiervoor het algemene Meesman rekeningnummer te gebruiken: NL 65 ABNA 0420 944 761. Vul bij ‘Omschrijving’, ‘Mededelingen’ of ‘Betreft’ het nummer van de Meesmanbeleggingsrekening van uw kleinkind in en de naam van het fonds waarin u wenst te beleggen.

Let op de schenkbelasting
Het geld dat u overmaakt naar de rekening op naam van een minderjarige is een schenking. Ouders mogen samen elk kalenderjaar € 5.515 (2020) belastingvrij schenken aan een kind. Schenkt u meer in een jaar? Dan moet u over het meerdere schenkbelasting betalen. Opa en oma mogen samen per jaar € 2.208 (2020) belastingvrij schenken. En voor anderen (overige familie en vrienden) geldt hetzelfde. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Vermogensrendementsheffing
Zolang een kind minderjarig is, rekent de Belastingdienst de waarde toe aan (ten minste één van) de ouders. U betaalt echter alleen belasting als uw netto-vermogen meer is dan uw heffingsvrije vermogen. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Beleggen op uw eigen naam

Wanneer u een rekening op uw eigen naam opent, dan blijven de beleggingen natuurlijk uw eigen bezit. U kunt de beleggingen dan op elk gewenst moment aan uw kind geven. Afhankelijk van de omstandigheden moet er misschien wel schenkbelasting betaald worden. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Gebeurt er onverhoopt iets met u, dan vallen de beleggingen altijd in uw nalatenschap. Afhankelijk van het erfrecht gaat het dan wel of niet naar uw (klein)kind. Is dit wél het geval dan moet uw (klein)kind mogelijk nog erfbelasting over het bedrag betalen.