Stap 4: Herbalanceer eenmaal per jaar

Een van de voordelen van beleggen bij Meesman is dat u er nauwelijks naar hoeft om te kijken. U hoeft de dagelijkse beursontwikkelingen niet te volgen en u kunt het financiële nieuws met een gerust hart overslaan. Wij adviseren nadrukkelijk om er niet mee bezig te zijn. En vooral om niet te gaan handelen. Het devies moet zijn: koers houden!

Het enige wat wel verstandig is om te doen is zo nu en dan kijken of u moet herbalanceren. U controleert dan of u de verhouding tussen groei en veilig in uw beleggingsmix moet aanpassen. Eens per jaar is voldoende, bijvoorbeeld wanneer u uw fiscaal jaaroverzicht ontvangt. 

Portefeuille terug in balans met gekozen mix

De aandelen- en obligatiebeleggingen in uw portefeuille zullen niet even hard groeien. In sommige periodes zullen aandelen beter renderen dan obligaties. Op andere momenten is het precies andersom. Deze rendementsverschillen betekenen dat de beleggingsmix van uw portefeuille continu verandert. Een beleggingsmix die een beetje afwijkt van de gewenste mix is niet erg. Een grote afwijking kan wel een probleem zijn. Uw portefeuille kan namelijk risicovoller zijn dan u wenst.

Daarom is het verstandig om eens per jaar de beleggingsmix te bekijken. Wijkt het percentage aandelen en obligaties minder dan 10% af van het gewenste percentage, dan hoeft u niets te doen. Is de afwijking meer dan 10% pas het dan aan. Is de actuele mix bijvoorbeeld 65% aandelen en 35% obligaties, terwijl u oorspronkelijk voor 50/50 had gekozen, switch dan voor 15% van aandelen naar obligaties. Het doel is de oorspronkelijk gekozen beleggingsmix te herstellen.

Uw risico tijdig afbouwen bij naderende einddatum

Belegt u voor een specifiek doel, bijvoorbeeld eerder stoppen met werken of de aflossing van uw hypotheek? In dat geval is er een concrete einddatum waarop u het opgebouwde kapitaal nodig heeft. Het is dan verstandig om het beleggingsrisico tijdig af te bouwen. U wilt immers niet het risico lopen een flink deel van het opgebouwde kapitaal kwijt te raken als de beurzen onderuit gaan.

Het beleggingsrisico afbouwen doet u door, naarmate de einddatum dichterbij komt, geleidelijk minder in aandelen en meer in veilige obligaties te beleggen. 

Verandert uw persoonlijke situatie?

Het kan verstandig zijn uw beleggingsmix aan te passen wanneer er veranderingen optreden in uw  persoonlijke (financiële) situatie. Denk bijvoorbeeld aan zaken als ontslag, scheiding of een erfenis. Wat dan wijsheid is moet van geval tot geval bekeken worden.

"I have not looked at any of my holdings and don't intend to. I don't want to be tempted to jump because I think I'd be more likely to jump in the wrong direction than the right one. My advice has always been to choose a sensible diversified portfolio and stop reading the financial pages. I recommend the sports section." - Richard Thaler, hoogleraar 'behavioral finance', University of Chicago

Koers houden

Behalve het herbalanceren van uw portefeuille zoals hierboven omschreven is de gouden regel: laat uw beleggingen gewoon staan en doe verder niets. Kijk niet naar de waardeontwikkeling van uw portefeuille, sla het financiële nieuws over en luister vooral niet naar de ogenschijnlijk aanlokkelijke marketingverhalen van banken en vermogensbeheerders. Het zijn allemaal zaken die u kunnen verleiden tot actie. En dat zou niet verstandig zijn. Het devies moet zijn: koers houden!

Blijf rustig zitten

Doe vooral niet aan market timing, dus instappen als u verwacht dat de beurs gaat stijgen en uitstappen als u verwacht dat de beurs gaat dalen. Dit lijkt makkelijk, maar dat is het niet. De (financiële) wereld is te complex en onzeker om de toekomstige ontwikkeling van financiële markten en individuele beurskoersen consistent juist te voorspellen. Zelfs de grootste deskundigen lukt dit niet. Zoals in onderzoeken telkens weer wordt aangetoond. Het toch proberen is de belangrijkste reden dat de meeste beleggers teleurstellende beleggingsresultaten behalen.

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat beleggers die actief in- en uitstappen dit steevast op het verkeerde moment doen, waardoor zij minder rendement behalen dan als zij gewoon niets hadden gedaan en rustig waren blijven zitten. Daarom adviseren wij om niet actief in en uit te stappen. Stap in als u het geld hebt (er zijn uitzonderingen - zie onder 'Instapmoment'), stap uit als u het geld weer nodig hebt en zit tussentijds de ups and downs op de beurs rustig uit. ‘Kopen en vasthouden’ zoals dat heet. Dan kan de tijd zijn werk doen en profiteert u optimaal van het zogeheten rente-op-rente effect. Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar economie 2002, geeft beleggers het volgende advies: ‘Wees sceptisch, doe weinig, heb geduld’. Beter kunnen wij het niet samenvatten.