Stap 2: Fondsen kiezen

Na het vaststellen van de beleggingsmix komt het invullen van de beleggingsmix. Welke Meesman Beleggingsfondsen kunt u het beste opnemen in het groei en het veilige deel van uw portefeuille?

Invulling Groei

 • In het groei deel van de portefeuille kan het beste worden belegd in aandelen. Een zo breed mogelijk gespreide aandelenbelegging met zo laag mogelijke kosten en met terugvordering van dividendbelasting is optimaal. Dit geeft de beste verhouding tussen risico en rendement.
 • Wij adviseren het groei deel van de portefeuille in te vullen met het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal. Dit fonds belegt in ongeveer 6.000 aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven uit 49 ontwikkelde en opkomende landen. Het fonds houdt de aandelen aan in verhouding tot hun beurswaarde (marktgewogen, in het jargon) en dekt ongeveer 99% van de wereldwijde aandelenmarkt. Met dit fonds belegt u passief, zeer breed gespreid, duurzaam, tegen lage kosten en met terugvordering van dividendbelasting. Voor passieve beleggers is dit het ultieme aandelen indexfonds.
 • U kunt het groei deel van de portefeuille ook invullen met het Meesman Indexfonds Aandelen Ontwikkelde Landen, Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen en het Meesman Indexfonds Aandelen Kleine Bedrijven. U moet dan wel zelf bepalen welke mix van deze drie aandelenfondsen u wilt aanhouden. En periodiek kijken of u uw portefeuille moet herbalanceren. Wij adviseren om dit alleen te doen als u een andere mix van de drie genoemde Meesman aandelenfondsen wilt aanhouden dan de marktgewogen mix van het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal.

Invulling Veilig

 • Het veilige deel van de portefeuille kan het beste worden ingevuld met veilige obligaties of spaargeld. Dit zijn eigenlijk de enige 'beleggingen' waarvan mag worden verwacht dat die hun waarde behouden als aandelen onderuit gaan, ook in een ernstige beurscrisis.
 • Wij adviseren het veilige deel van de portefeuille in te vullen met het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd. Dit is het ideale veilige obligatiefonds dankzij:
  • de brede wereldwijde spreiding (met valutarisico afgedekt),
  • de zeer hoge kredietwaardigheid
  • de korte looptijd van de staats- en bedrijfsobligaties waarin dit fonds belegt.
 • Het belang in het Obligatiefonds Wereldwijd kunt u (deels) vervangen met het Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden. Dit fonds is minder breed gespreid (alleen overheidsobligaties van eurolanden, geen bedrijfsobligaties) en belegt in iets minder kredietwaardige obligaties met een wat langere looptijd. Al met al is het Indexfonds Obligaties Eurolanden iets risicovoller dan het Obligatiefonds Wereldwijd maar nog altijd een obligatiefonds met een relatief laag risico.

  Voorbeeldportefeuille  
  A B C D E
  Laag risico Matig risico Hoog risico
  Groei
     Aandelen Wereldwijd Totaal 0% 25% 50% 75% 100%
  0% 25% 50% 75% 100%
  Veilig          
     Obligaties Wereldwijd 100% 75% 50% 25% 0%
   100% 75% 50% 25% 0%
  Rendement & risico          
     Indicatie historisch rendement  4% 5% 6% 7% 8%
     Indicatie mogelijk verlies -10% -15% -25% -40% -50%

Volgende Stap

Na het kiezen van uw beleggingsmix en de keuze voor de invulling hiervan met fondsen is het tijd voor de beslissing op welk moment u wilt instappen. Wat is het beste moment om te beginnen met beleggen: nu of nog even wachten? 

Nota bene

Meesman geeft geen persoonlijk beleggingsadvies. De informatie en (reken)tools op deze website zijn bedoeld als generieke hulpmiddelen voor (potentiële) beleggers om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen over beleggen in de Meesman Beleggingsfondsen.

Beleggers zijn zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van hun beleggingsportefeuille en de afstemming daarvan op hun persoonlijke (financiële) situatie en wensen. Wilt u hierover met ons van gedachten wisselen? U kunt ons bellen op 070-363 7300 of een e-mail sturen naar info@meesman.nl. Wij horen graag van u.