Fund Governance

Meesman beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder toezicht van zowel de AFM als De Nederlandsche Bank. Dit betekent dat wij voldoen aan de vele eisen die de wet- en regelgeving aan ons stelt. De eisen gaan vooral over deskundigheid, betrouwbaarheid, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en informatieverstrekking. Hoe wij aan deze zaken invulling geven in onze bedrijfsvoering hebben wij vastgelegd in onze Gedragscode (in het Engels Fund Governance).

Met betrekking tot de bedrijfsvoering schrijft de wet- en regelgeving voor dat beheerders van beleggingsfondsen moeten zorgen voor ‘een integere uitoefening van het bedrijf en een zorgvuldige dienstverlening’. Dit houdt onder andere in dat zij hun organisatie en werkwijze zo dienen in te richten dat zij:

  • belangenverstrengeling tegengaan
  • handelen in het belang van de beleggers in hun fondsen

In onze Gedragscode wordt omschreven hoe Meesman Index Investments haar bedrijfsvoering heeft ingericht om aan deze algemene principes invulling te geven. Onze Raad van Toezicht houdt hier toezicht op en heeft de bevoegdheid om bij te sturen indien zij dat in het belang van de klant wenselijk acht. Hiermee is het handelen in het belang van de klant stevig verankerd binnen onze organisatie.

Gedragscode Meesman Indexbeleggen bekijken (PDF, 131 kB)
Vergunning AFM bekijken (PDF, 290 kB)

Meer informatie

Voor meer informatie over de wet- en regelgeving en de waarborgen voor beleggers die dat met zich meebrengt, kunt u ook contact opnemen met de AFM. U kunt de toezichtslijn van de AFM bellen op 0800-5400 540 of kijken op de website www.afm.nl.