Wat is een beursindex?

Een beursindex is een mandje aandelen of obligaties dat dient als graadmeter van de ontwikkelingen op een bepaalde beurs of financiële markt. Er zijn veel verschillende soorten indexen. Voor aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, hedgefondsen etc. Van breed gespreide wereldwijde indexen tot smalle indexen die zich beperken tot een klein deel van de relevante markt. Daarnaast worden indexen op verschillende manieren samengesteld. Er zijn indexen inclusief en exclusief dividend. En worden indexen in verschillende valuta's berekend.

Spreiding

Voor aandelen zijn er wereldwijde indexen (zoals de MSCI World Index) maar ook minder breed gespreide indexen die een bepaalde regio (bijvoorbeeld de MSCI Europe Index), land (bijvoorbeeld de MSCI Netherlands Index) of bedrijfstak (bijvoorbeeld de MSCI Financials) dekken. Indexen voor aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven. In Nederland bijvoorbeeld de AEX Index, de AMX Index en de AScX Index respectievelijk. Indexen voor zogeheten waarde- en groeiaandelen. En nog veel meer.

Ook voor obligaties zijn er veel indexen. Van breed gespreide wereldwijde indexen tot smallere indexen die zich beperken tot een bepaald type obligatie (bijvoorbeeld staatsobligaties of bedrijfsobligates), een bepaalde kredietwaardigheid van obligaties (bijvoorbeeld alleen obligaties die minimaal 'investment grade' zijn), een bepaalde valuta (bijvoorbeeld alleen euro genoteerde obligaties) of alleen obligaties met een bepaalde looptijd (bijvoorbeeld kortlopende obligaties).

Hoe wordt een index samengesteld?

Indexen worden op verschillende manieren samengesteld. Zo bestaat de MSCI World Index, de belangrijkste index voor wie wereldwijd in aandelen wil beleggen, uit zo’n 1.600 aandelen van bedrijven uit 23 ontwikkelde landen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Deze aandelen worden geselecteerd op basis van de marktwaarde van de desbetreffende bedrijven. In de MSCI World Index zitten dus de grote ‘blue chip’ ondernemingen van de wereld. Daartoe behoren bedrijven als Exxon, Procter & Gamble, General Electric, Microsoft en Nestlé. Maar ook Nederlandse multinationals als Shell, Unilever en Philips.

De bekendste index van de Nederlandse aandelenmarkt, de AEX Index, is heel anders samengesteld. De AEX Index telt slechts 25 aandelen die worden geselecteerd op basis van hun handelsvolume. Door het geringe aantal aandelen en de manier waarop die wordt samengesteld, kent de AEX Index relatief weinig spreiding. De drie grootste aandelen (Shell, Unilever en ING) vertegenwoordigen ongeveer 45% van de index. De tien grootste aandelen zijn goed voor 80% van de index. Bovendien is de AEX Index nogal onevenwichtig samengesteld. Sommige bedrijfstakken wegen zwaar (bijvoorbeeld energie en industrie), terwijl andere bedrijfstakken er niet of nauwelijks in voorkomen (bijvoorbeeld consumentengoederen, informatie technologie en gezondheidszorg).

Met of zonder dividend?

Van de meeste indexen zijn er verschillende varianten. Zo worden veel indexen in verschillende valuta’s berekend. Bovendien is er van bijna elke index een koersvariant (price index) exclusief dividend en een herbeleggingsvariant (total return index) inclusief dividend. De koersindex geeft alleen de ontwikkeling weer van de koersen van de aandelen die in de index zijn opgenomen en houdt geen rekening met dividenden. De herbeleggingsindex houdt daarentegen wel rekening met dividenden. Die telt de dividenden als het ware op bij de koersontwikkeling. De herbeleggingsindex heeft dan ook altijd een hoger rendement dan de koersindex.

Welke valuta?

De meeste internationaal gebruikte indexen (zoals de MSCI indexen) worden in verschillende valuta's berekend. Zo is er van de MSCI World, Europe en Emerging Markets indexen (die door de Meesman Indexfondsen worden gevolgd) een Amerikaanse dollar variant en een euro variant. De samenstelling van de dollar en euro variant is precies hetzelfde. Er zitten dus precies dezelfde aandelen in. Het enige verschil is dat het rendement in twee verschillende valuta's wordt berekend. Het verschil in rendement tussen de dollar en euro variant is dan ook volledig het gevolg van schommelingen in wisselkoersen, die zowel positief als negatief kunnen uitpakken.

Alle Meesman Indexfondsen volgen breed gespreide indexen inclusief (netto) dividend die in euro's worden berekend.