Fondsen die wel de index verslaan

Hoewel de overgrote meerderheid van actief beheerde fondsen niet in staat is de index te verslaan, zijn er altijd een paar die hier wel in slagen. Moet u dan niet gewoon in die fondsen beleggen? Helaas is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Het is namelijk erg moeilijk om van tevoren te bepalen welke fondsen in de toekomst de index zullen verslaan. Dat verschilt van jaar tot jaar. Het ene jaar doet fonds A het goed, het volgende jaar fonds B. Geen enkel fonds doet het jaar in jaar uit beter dan gemiddeld.

Van tevoren is niet tot nauwelijks te voorspellen welk fonds beter dan de index zal gaan presteren. - AFM, 2011 -

In het verleden behaalde rendementen…

Het heeft weinig zin om te kijken naar in het verleden behaalde rendementen, want zoals bekend bieden die geen garantie voor de toekomst. Uit onderzoek blijkt dan ook dat beleggingsfondsen die in het verleden goede rendementen hebben behaald dit zelden of nooit op lange termijn weten vast te houden. Vrijwel altijd worden periodes van goede rendementen opgevolgd door periodes van slechte rendementen.

Hoge kosten zijn uw enige zekerheid bij actief beheerde fondsen

Alleen achteraf kan worden vastgesteld welke fondsen het beter hebben gedaan dan de index. Wat u vooraf wél weet is dat u hoge kosten betaalt voor actief beheer. Want voor het selecteren van ‘veelbelovende’ aandelen wordt fors geïnvesteerd in onderzoek, bedrijfsbezoeken, enzovoorts, uitgevoerd door duurbetaalde analisten en beleggers. Bovendien betekent actief beleggen dat er veel gehandeld wordt en ook dit brengt kosten met zich mee.