Beleggen levert meer op dan sparen

Beleggen doet u om een hoger rendement te behalen dan bij sparen. Maar daarvoor moet u meer risico nemen. Rendement en risico gaan immers hand in hand. U kunt echter zelf bepalen of u weinig of veel meer risico neemt in vergelijking met sparen. Belegt u in veilige obligaties dan neemt u iets meer risico, maar niet veel meer. Belegt u in aandelen dan loopt het risico sterk op. Een combinatie van beide is vaak een goede oplossing.

Vermogensgroei bij sparen, aandelen en obligaties

Sparen of beleggen

Iedereen heeft een spaarbuffer nodig. Ook al levert sparen weinig op. Maar als die spaarbuffer eenmaal op orde is, dan wordt het aantrekkelijk om te gaan beleggen. Beleggen is een verstandige en voor de hand liggende manier om vermogen op te bouwen met geld dat u wat langer kunt wegzetten.

Risico of rendement

Beleggen kan op allerlei manieren. Sommige beleggingsproducten en -strategieën zijn erg risicovol. Denk aan het speculeren met geleend geld, zoals sommige hedgefondsen doen. Aan de andere kant van het spectrum brengt beleggen in veilige obligaties weinig risico met zich mee. En alles er tussenin is ook mogelijk. Kortom, bij beleggen kunt u net zoveel of weinig risico nemen als u wilt.

Passief of actief

Beleggen kunt u passief of actief doen. Passieve beleggers (ofwel indexbeleggers) volgen de markt door zo breed mogelijk te spreiden tegen zo laag mogelijke kosten. Actieve beleggers proberen de markt te verslaan door kansrijke aandelen en obligaties te selecteren. Dit gaat gepaard met hoge kosten. Passief of actief raakt de essentie van beleggen. Kies één van beide manieren van beleggen en volg die aanpak consequent.