Beleggen voor pensioen: banksparen of lijfrenteverzekering

Belegt u voor uw pensioen via banksparen of een lijfrenteverzekering? Dan is uw inleg (tot een bepaald bedrag) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, mits u een pensioentekort kunt aantonen. Ook betaalt u geen vermogensrendementsheffing over het opgebouwde kapitaal. Hier staat tegenover dat de volledige uitkering (inleg + rendement) wordt belast met inkomstenbelasting tegen het hoogste tarief dat dan voor u geldt. Er is dus sprake van uitstel niet afstel van belastingbetaling. Dit kan fiscaal voordelig zijn maar is dat niet altijd.

Beperkende voorwaarden

Van de overheid krijgt u niets cadeau. Aan het gebruik van belastingvoordelen worden altijd voorwaarden gesteld. De belastingdienst wil immers zeker weten dat u de uitgestelde belasting te zijner tijd alsnog betaalt. De belangrijkste wettelijke voorwaarde waar u aan gebonden bent is dat u het opgebouwde kapitaal later in gelijke delen en met een vaste regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks) moet laten uitkeren. Daarnaast zijn er allerlei regels voor de ingangsdatum en de duur van de periodieke uitkering.

Belangrijk om te realiseren is dat het niet mogelijk is het hele opgebouwde kapitaal ineens uit te keren. (Tenminste, zonder een boete, ofwel  revisierente, van 20 procent te betalen bovenop de progressieve belastingheffing die kan oplopen tot 52% wat uiteraard wel heel onvoordelig is). Dit is geen probleem als u nu al zeker weet dat u later extra inkomen nodig hebt. Maar hoe kunt u dit ver van tevoren weten? Misschien hebt u er later veel meer aan om een bedrag ineens tot uw beschikking te hebben. Bijvoorbeeld omdat u een wereldreis wilt maken, een (tweede) huis wilt kopen of een (klein)kind wilt helpen met de studie. Waar het om gaat is dat u in box 1 geen keuze meer hebt over hoe u het opgebouwde kapitaal aanwendt. In box 3 hebt u dat wel.

Bovendien kunnen de voorwaarden veranderen. Het is ook waarschijnlijk dat dit zal gebeuren. Nou kunnen wijzigingen van de regels in principe zowel voordelig als nadelig uitpakken. Maar in de praktijk zijn aanpassingen van fiscale regelingen (zeker als veel mensen er gebruik van maken) bijna altijd nadelig omdat het op een gegeven moment de schatkist gewoon teveel geld kost. Het is dan ook verstandig om er rekening mee te houden dat de wet- en regelgeving in de toekomst minder gunstig voor u zal worden.

Kosten

Zowel banksparen (box 1) als een beleggingsrekening (box 3) is bij de meeste aanbieders duur, zeker als ook de verborgen kosten worden meegenomen. In beide gevallen geldt dat het beter is om in goedkope indexfondsen te beleggen dan in dure actief beheerde beleggingsfondsen. Via een Meesman Beleggingsrekening beleggen in de goedkope Meesman Indexfondsen zal in veel gevallen een stuk voordeliger zijn dan via banksparen beleggen in dure actief beheerde fondsen. De lage kosten van de Meesman Indexfondsen zullen het belastingvoordeel vaak meer dan compenseren.

Uitkering: hoogte hangt af van rentestand

Wanneer de periodieke uitkering ingaat bent u voor de hoogte van die periodieke uitkering afhankelijk van de rentestand op dat moment. Is de rente op dat moment laag (zoals nu het geval is) dan krijgt u een relatief lage periodieke uitkering en zal het nettorendement van uw belegging (over de hele looptijd bezien) gering zijn. Ook hier geldt weer dat u met banksparen en een lijfrenteverzekering weinig kunt doen om dit soort onvoorziene en omgunstige omstandigheden het hoofd te bieden.

Uitkering: levenslang

Bij beleggen voor uw pensioen gaat u een kapitaal opbouwen dat u later gaat gebruiken om een uitkering te genereren ter aanvulling van uw pensioeninkomen. Wanneer deze uitkering later van start gaat kunt u kiezen voor een tijdelijke uitkering, waarbij u het opgebouwde vermogen over een bepaalde periode (b.v. tien jaar) laat uitkeren. U kunt ook kiezen voor een uitkering die doorloopt totdat u overlijdt, ongeacht hoe oud u wordt. In dit laatste geval is het waarschijnlijk verstandig om in de uitkeringsfase te kiezen voor een zogeheten levenslange lijfrenteverzekering. U kunt dan nog wel in de opbouwfase vermogen opbouwen via banksparen of door zelf te beleggen maar u bent voor de uitkeringsfase aangewezen op een verzekeringsproduct.

Verschil banksparen en lijfrenteverzekering

Er zijn ook verschillen tussen banksparen en een lijfrenteverzekering. Bijvoorbeeld wat er met uw geld gebeurt bij ziekte, werkeloosheid en overlijden. En hoe veilig uw geld is wanneer de aanbieder failliet zou gaan. Wij adviseren u hierover meer informatie in te winnen voordat u een keuze maakt. Kijk bijvoorbeeld eens wat het Nibud hier over te zeggen heeft.