Toelichting op het rendement

De getoonde rendementen zijn percentages in euro's.

De getoonde rendementen zijn inclusief de jaarlijkse fondskosten. Transactiekosten die u maakt voor aankoop, verkoop en switch zijn niet inbegrepen.

Het rendement in het huidige kalenderjaar is het rendement dat is gerealiseerd in de periode van 1 januari tot en met de meest recente handelsdatum.

Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met de aangegeven datum.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.