Toelichting op het rendement

De getoonde rendementen zijn percentages in euro's.

De getoonde rendementen zijn inclusief alle jaarlijkse kosten maar exclusief transactiekosten voor aankoop, verkoop en switch.

Het rendement in het huidige kalenderjaar is het rendement dat is gerealiseerd in de periode van 1 januari tot en met de bij de grafiek vermelde koersdatum.

Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met de aangegeven datum.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.