Toelichting

De getoonde rendementen zijn percentages in euro's.

De getoonde rendementen zijn inclusief alle jaarlijkse kosten maar exclusief transactiekosten voor aankoop, verkoop en switch.

Het rendement in het huidige kalenderjaar is het rendement dat is gerealiseerd in de periode van 1 januari tot en met de bij de grafiek vermelde koersdatum. Het 3- en 5-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met de aangegeven datum.

Het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd, opgericht op 1 juli 2012, belegt in het Dimensional Global Short Fixed Income Fund, dat is opgericht op 25 januari 2007. De getoonde rendementen uit de periode vóór 1 juli 2012 zijn de rendementen van het Dimensional Global Short Fixed Income Fund, gecorrigeerd voor de kosten die Meesman in rekening zou hebben gebracht als Meesman toen al in dit fonds had belegd. Vanaf 1 juli 2012 zijn de rendementen die van het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman en Jacques Wintermans hadden in 2005 met de oprichting van Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen. Ze wilden een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.