Rendement Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen

In onderstaande tabel staat het rendement van de MSCI Emerging Markets Index, het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen en een aantal actief beheerde wereldwijd beleggende emerging markets aandelenfondsen over de afgelopen vijf kalenderjaren en het gemiddelde rendement over de afgelopen drie, vijf en tien jaar.

 
2011 2012
2013
2014
2015
        
3 jr
5 jr
10 jr
 MSCI Emerging Markets Index (ND)
-15,7 16,4 -6,8 11,4 -5,2   -0,5 -0,7 4,5
 Meesman Indexfonds Opkomende Landen
-16,2  15,8 -7,1 10,7 -5,5   -1,0 -1,2 4,0 *
             
 Candriam Eqs L Emerging Markets -17,4 13,1 -2,1 12,1 -1,1 2,8 0,3 3,8
 Hof Hoorneman Emerging Markets Fund
-18,8  13,7
6,0
-1,7
0,6
 
1,7 -0,6 3,4
 NN Global Emerging Markets Fund
-22,2  13,9
-6,5
10,7
-6,6
 
-2,2 -2,1 2,5
 KBC Equity Fund - New Markets
-17,1  16,2
-10,9
12,5
-0,8
 
0,9 -2,0 2,3
 Optimix Emerging Markets Fund
-21,6  12,3
-6,7
13,3
-6,6
 
-0,4 -2,8 0,7
 Robeco Emerging Markets Equities
-18,2  15,2
-9,8
12,4
-3,8
 
-0,8 -1,7 3,8
 Bron: Jaarverslag & website            

Toelichting

Alle rendementen zijn percentages in euro's. De 3-, 5- en 10-jaars cijfers zijn het gemiddelde rendement per jaar tot en met 31 december 2015.

* Het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen is in 2007 opgericht. Om toch een 10-jaars rendement te kunnen tonen hebben we voor 2006 het rendement van de MSCI Emerging Markets Index gebruikt, gecorrigeerd voor kosten.

De getoonde rendementen zijn inclusief alle jaarlijkse kosten maar exclusief transactiekosten voor aankoop, verkoop en switch.

De kleur geeft aan of het actief beheerde fonds beter (groen) of slechter (rood) heeft gepresteerd dan het Meesman fonds. Omdat actief beheerde beleggingsfondsen regelmatig met andere fondsen fuseren of worden opgeheven, zijn wij genoodzaakt de samenstelling van de peer group regelmatig aan te passen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman en Jacques Wintermans hadden in 2005 met de oprichting van Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen. Ze wilden een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.