Rendement Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen

In onderstaande tabel staat het rendement van de MSCI Emerging Markets Index, het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen en een aantal actief beheerde wereldwijd beleggende emerging markets aandelenfondsen over de afgelopen vijf kalenderjaren en het gemiddelde rendement over de afgelopen drie, vijf en tien jaar.

 
2012
2013
2014
2015
2016
        
3 jr
5 jr
10 jr
 MSCI Emerging Markets Index (ND)
16,4 -6,8 11,4 -5,2 14,5   6,5 5,6 4,1
 Meesman Indexfonds Opkomende Landen
 15,8 -7,1 10,7 -5,5 13,8   6,0 5,1 3,7
     
 Candriam Eqs L Emerging Markets 13,1 -2,1 12,1 -1,1 9,8 6,8 6,1 3,1
 Hof Hoorneman Emerging Markets Fund
 13,7
6,0
-1,7
0,6
16,7
 
5,0 6,9 3,7
 KBC Equity Fund - New Markets
16,2
-10,9
12,5
-6,6
12,8
5,8 4,2 2,2
 NN Global Emerging Markets Fund
13,2 -6,5 10,7 -0,8 9,6 6,4 5,0 1,7
 Optimix Emerging Markets Fund
 12,3
-6,7
13,3
-6,6
12,9
 
6,1 4,6 1,9
 Robeco Emerging Markets Equities
 15,2
-9,8
12,4
-3,8
16,0
 
7,8 5,4 3,7
 SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 9,7 -7,3 11,6 -2,2 14,9 7,8 5,0 nvt
 Bron: Jaarverslag & website          

Toelichting

Alle rendementen zijn percentages in euro's. De 3-, 5- en 10-jaars cijfers zijn het gemiddelde rendement per jaar tot en met 31 december 2016.

De getoonde rendementen zijn inclusief alle jaarlijkse kosten maar exclusief transactiekosten voor aankoop, verkoop en switch.

De kleur geeft aan of het actief beheerde fonds beter (groen) of slechter (rood) heeft gepresteerd dan het Meesman fonds. Omdat actief beheerde beleggingsfondsen regelmatig met andere fondsen fuseren of worden opgeheven, zijn wij genoodzaakt de samenstelling van de peer group regelmatig aan te passen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.