Obligaties Eurolanden

Wie het risico van alleen in aandelen beleggen niet kan of wil lopen, belegt ook in obligaties. De relatief veilige soort. Daar heeft Meesman twee fondsen voor. Obligaties Eurolanden is een obligatiefonds met een gematigd risico. Obligaties Wereldwijd heeft echt een laag risico, voor als veiligheid boven alles gaat.


Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden is een indexfonds dat de Bloomberg Euro Government Bond Index volgt. Deze index bestaat uit circa 825 staatsobligaties van kredietwaardige eurolanden. De obligaties noteren in euro’s waardoor er geen valutarisico is. Dit is een obligatiefonds met een matig risico en zal naar verwachting tijdens een ernstige crisis op de aandelenmarkt zijn waarde behouden. Daarom is dit fonds geschikt om het risico van een belegging in aandelen te dempen.

Koersontwikkeling

Rendement

Rendement per kalenderjaar Cumulatief rendement
2018 2019 2020 2021 2022 3 jaar 5 jaar 10 jaar
0,5 5,9 4,3 -3,9 -15,3 6,1 6,2 38,7
De rendementen in de bovenstaande tabel zijn percentages op jaarbasis, na aftrek van fondskosten. Het rendement in 2022 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. van 1 januari 2022 tot en met de meeste recente handelsdatum. Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met 31 december 2021. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.
AMFRI3

Risico

Het fonds belegt in obligaties en obligaties zijn in het algemeen minder risicovol dan aandelen. Het fonds belegt alleen in overheidsobligaties van beleggingskwaliteit (investment grade) waardoor het kredietrisico (de kans op wanbetaling) beperkt is. Het fonds belegt overwegend in obligaties met een korte of gemiddelde looptijd waardoor het renterisico (de rentegevoeligheid) lager is dan bij langlopende obligaties. Tenslotte belegt het fonds alleen in obligaties die in euro’s luiden waardoor er geen valutarisico is.


Algemene informatie

Startdatum 1-7-2005
Laatste koers € 70,3840 (18-11-2022)
Index Bloomberg Euro Government Bond Index
Beleggingsmethodiek   Gedeeltelijke fysieke nabootsing
Uitlenen effecten Nee
Dividenduitkering Nee
Fondskosten 0,5% per jaar
Verhandelbaarheid Wekelijks
Beursnotering Nee
ISIN code NL0010436705

Documenten