Obligaties Eurolanden

Wie het risico van alleen in aandelen beleggen niet kan of wil lopen, belegt ook in obligaties. De relatief veilige soort. Daar heeft Meesman twee fondsen voor. Obligaties Eurolanden is een obligatiefonds met een gematigd risico. Obligaties Wereldwijd heeft echt een laag risico, voor als veiligheid boven alles gaat.


Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden is een indexfonds dat de Bloomberg Euro Government Bond Index volgt. Deze index bestaat uit circa 1.600 staatsobligaties van kredietwaardige eurolanden. De obligaties noteren in euro’s waardoor er geen valutarisico is. Dit is een obligatiefonds met een matig risico en zal naar verwachting tijdens een ernstige crisis op de aandelenmarkt zijn waarde behouden. Daarom is dit fonds geschikt om het risico van een belegging in aandelen te dempen.

Koersontwikkeling

Rendement

Rendement per kalenderjaar Cumulatief rendement
2019 2020 2021 2022 2023 3 jaar 5 jaar 10 jaar
5,9 4,3 -3,9 -18,6 0,4 -18,4 -13,2 2,4
De rendementen in de bovenstaande tabel zijn percentages op jaarbasis, na aftrek van fondskosten. Het rendement in 2023 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. van 1 januari 2023 tot en met de meeste recente handelsdatum. Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met 31 december 2022. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.
3

Risico

Het fonds belegt in obligaties en obligaties zijn in het algemeen minder risicovol dan aandelen. Het fonds belegt in overheidsobligaties van beleggingskwaliteit (investment grade). Hierdoor is het kredietrisico (de kans op wanbetaling) beperkt. Het fonds belegt in zowel kortlopende als langlopende overheidsobligaties. Vergeleken met Obligaties Wereldwijd is de gemiddelde looptijd van de obligaties langer waardoor het renterisico hoger is: als de rente stijgt zal de koers van Obligaties Eurolanden naar verwachting sterker dalen dan de koers van Obligaties Wereldwijd. Tenslotte belegt het fonds alleen in obligaties die in euro’s luiden waardoor er geen valutarisico is. Obligaties Eurolanden is een obligatiefonds met een gematigd risico. Lees meer


Algemene informatie

Startdatum 1-7-2005
Laatste koers € 67,9237 (22-09-2023)
Index Bloomberg Euro Government Bond Index
Beleggingsmethodiek   Gedeeltelijke fysieke nabootsing
Uitlenen effecten Nee
Dividenduitkering Nee
Fondskosten 0,5% per jaar
Verhandelbaarheid Wekelijks
Beursnotering Nee
ISIN code NL0010436705

Documenten