Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden

Het Meesman Indexfonds obligaties Eurolanden is een indexfonds dat de Barclays Euro Government Bond Index volgt. Deze index bestaat uit circa 750 kredietwaardige overheidsobligaties die in euro’s noteren. Het fonds volgt de index door te beleggen in een indexfonds van Vanguard dat in een representatieve selectie van al deze obligaties belegt.

Wilt u binnen het veilige deel van uw beleggingsportefeuille meer in Europese obligaties beleggen en iets meer risico nemen? Dan kunt u het Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden gebruiken als aanvulling op (of alternatief voor) het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd.

Laatste koers (7 augustus 2020): € 85,3072

Downloads

 Factsheet (PDF, 294 kB)
 Essentiële Beleggersinformatie (PDF, 184 kB)
 Prospectus (PDF, 650 kB)
 Jaarverslag (PDF, 972 kB)
 Halfjaarbericht (PDF, 544 kB)
 Overzicht alle beleggingen (PDF, 556 kB)

Kerngegevens

 Index: Barclays Euro Government Bond Index
 Beheerder onderliggend fonds: Vanguard
 Startdatum: 01-07-2005
 Dividenduitkering: nee
 Beursnotering: nee
 Verhandelbaarheid: wekelijks
 Jaarlijkse kosten: 0,5%
 ISIN code: NL0010436705

Rendement

Rendement per kalenderjaar (%)
  Cumulatief rendement t/m 31 dec. 2019 (%)
2015 2016 2017 2018 2019
2020 3 jaar 5 jaar 10 jaar
1,0 2,7 -0,4 0,5 5,9
2,9 6,0 9,9 44,6

Rendement t.o.v. aandelen

MIOEvsMIAON.JPG

Het fonds belegt in obligaties die naar verwachting minimaal hun waarde zullen behouden tijdens een ernstige beurscrisis. Hierdoor is het fonds geschikt om naast een belegging in aandelen het risico van de portefeuille als geheel te beperken.
De grafiek laat zien dat het fonds (groene lijn) in waarde is gestegen toen tijdens de laatste grote crisis op de aandelenmarkt (rode lijn) aandelen sterk in waarde zijn gedaald.

Risico

Het fonds belegt in obligaties en obligaties zijn in het algemeen minder risicovol dan aandelen. Het fonds belegt alleen in overheidsobligaties van beleggingskwaliteit (investment grade) waardoor het kredietrisico (de kans op wanbetaling) beperkt is. Het fonds belegt overwegend in obligaties met een korte of gemiddelde looptijd waardoor het renterisico (de rentegevoeligheid) lager is dan bij langlopende obligaties. Tenslotte belegt het fonds alleen in obligaties die in euro’s luiden waardoor er geen valutarisico is.

Het fonds is een indexfonds. De waardeontwikkeling van het fonds zal nagenoeg gelijk zijn aan de waardeontwikkeling van de gevolgde index. Als de index in waarde daalt zal het fonds ook in waarde dalen. Er is geen risico van verkeerde beleggingsbeslissingen als gevolg van actief beheer.

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman en Shiva Bloemberg hebben met Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen.  Ze willen een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.