Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd is een indexfonds dat de MSCI World Custom ESG Index volgt. Deze index bestaat uit zo’n 1.600 aandelen van grote en middelgrote bedrijven gevestigd in 23 ontwikkelde landen wereldwijd. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het fonds volgt de index door te beleggen in een indexfonds van Northern Trust dat in al deze aandelen belegt, evenredig aan hun gewicht in de index (volledig fysieke replicatie). Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar.

Vanwege de brede, wereldwijde spreiding is dit aandelenfonds bij uitstek geschikt als basisbelegging in het groei deel van uw beleggingsportefeuille.

Laatste koers (9 februari 2018): € 104,5119

Kerngegevens

       Factsheet (PDF, 279 kB)
 Essentiële Beleggersinformatie (PDF, 175 kB)
 Prospectus (PDF, 878 kB)
 Jaarverslag (PDF, 606 kB)
 Halfjaarbericht (PDF, 359 kB)
 Overzicht alle beleggingen (PDF, 735 kB)

 Index:  MSCI World Custom ESG
 (ND, EUR)
 Beheerder onderliggend fonds:  Northern Trust
 Startdatum:  01-07-2005
 Nabootsing (?):  volledig en fysiek 
 Uitlenen effecten:  nee
 Dividenduitkering:  eens per jaar, wordt herbelegd
 Beursnotering:  nee
 Verhandelbaarheid:  wekelijks
 Jaarlijkse kosten:  0,5%
 ISIN code:  NL0010436663

Rendement

Rendement per kalenderjaar (%)
  Cumulatief rendement t/m 31 dec. 2017 (%)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 3 jaar 5 jaar 10 jaar
20,8 19,3 10,5 10,8 7,5 -4,2 31,6 89,6 94,5

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd presteert uitstekend

Sinds oprichting in 2005 presteert het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd jaar in jaar uit beter dan de meeste actief beheerde wereldwijde aandelenfondsen. Het Meesman fonds zit altijd in de kopgroep, ongeacht de periode waarnaar wordt gekeken.

Voor de actief beheerde fondsen geldt dat de meeste minder rendement maken dan de index, op korte en lange termijn. Een aantal lukt het wel in een bepaalde periode de index te verslaan. Achteraf is het uiteraard makkelijk om vast te stellen welke dat waren. Van te voren is dit echter niet te voorspellen.

Meer informatie over de prestaties van het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd en de vergelijkingsgroep.

Grafiek: Opbrengst van een eenmalige inleg van €100.000 na 10 jaar (2007-2016)

Belastingvoordeel

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd is een indexfonds dat de MSCI World Custom ESG Index volgt. Deze index bestaat uit zo'n 1.600 aandelen van bedrijven in 23 ontwikkelde landen wereldwijd. Het Meesman fonds belegt in al deze aandelen. De meeste van deze aandelen keren dividend uit waarop dividendbelasting wordt ingehouden. Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd kan deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit betekent een extra rendement van ongeveer 0,5% per jaar. En maakt dit fonds tot een bijzonder voordelig MSCI World Custom ESG indexfonds om in te beleggen.

Duurzaam

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd is een indexfonds dat de MSCI World Custom ESG Index volgt. Deze index is een duurzame variant van de gewone (niet-duurzame) MSCI World Index. Bedrijven in de gewone MSCI World Index die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is gering: minder dan 5% van het totale aantal aandelen. Vanwege de zeer brede spreiding van beide indexen en het beperkte aantal uitsluitingen is het rendement van de gewone en de duurzame MSCI World Index nagenoeg hetzelfde.

Risico

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Het fonds belegt echter in een zeer groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren wereldwijd. Hierdoor is het fonds minder risicovol dan aandelenfondsen die hun beleggingen minder breed spreiden.

Het fonds is een indexfonds. De waardeontwikkeling van het fonds zal nagenoeg gelijk zijn aan de waardeontwikkeling van de gevolgde index. Als de index in waarde daalt zal het fonds ook in waarde dalen. Er is geen risico van verkeerde beleggingsbeslissingen als gevolg van actief beheer.

Landenverdeling

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd - Landverdeling

10 grootste landen

Verenigde Staten   58,5%
Japan 9,4%
Verenigd Koninkrijk 5,7%
Frankrijk 4,0%
Duitsland 3,8%
Canada 3,8%
Zwitserland 3,2%
Australië 2,6%
Nederland 1,5%
Hongkong 1,5%

Sectorverdeling

 Financiële dienstverlening   18,2%
 Informatietechnologie   18,2%
 Duurzame consumentengoederen  13,1%
 Gezondheidszorg    12,7%
 Industrie en nijverheid    10,0%
 Niet-duurzame consumentengoederen    7,8%
 Energie    5,4%
 Materialen    5,0%
 Onroerend goed    3,4%
 Nutsbedrijven   3,2%
Telecommunicatiediensten  3,0%

10 grootste beleggingen

 Apple  2,4%
 Microsoft 1,7%
 Amazon 1,3%
 Facebook 1,1%
 Johnson & Johnson  1,0%
 Exxon Mobil   1,0%  
 JP Morgan Chase   1,0%  
 Alphabet Inc Class C  0,9%
 Alphabet Inc Class A  0,8%
 Bank of America 0,8%              

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman en Jacques Wintermans hadden in 2005 met de oprichting van Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen. Ze wilden een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.