Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd is een indexfonds dat de MSCI World Index volgt. Deze index bestaat uit zo’n 1.650 aandelen van grote en middelgrote bedrijven gevestigd in 23 ontwikkelde landen wereldwijd. Het fonds volgt de index door te beleggen in een indexfonds van Northern Trust dat in al deze aandelen belegt, evenredig aan hun gewicht in de index (volledig fysieke replicatie). Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar.

Vanwege de brede, wereldwijde spreiding is dit aandelenfonds bij uitstek geschikt als basisbelegging in het groei deel van uw beleggingsportefeuille.

Laatste koers (16 juni 2017): € 107,6101

Kerngegevens

       Factsheet (PDF, 275 KB)
 Essentiële Beleggersinformatie (PDF, 174 KB)
 Prospectus (PDF, 545 KB)
 Jaarverslag (PDF, 606 KB)
 Halfjaarbericht (PDF, 432 KB)
 Overzicht alle beleggingen (PDF, 1 MB)

 Index:  MSCI World Index (ND, EUR)
 Beheerder onderliggend fonds:  Northern Trust
 Startdatum:  01-07-2005
 Nabootsing (?):  volledig en fysiek 
 Uitlenen effecten:  nee
 Dividenduitkering:  eens per jaar, wordt herbelegd
 Beursnotering:  nee
 Verhandelbaarheid:  wekelijks
 Jaarlijkse kosten:  0,5%
 ISIN code:  NL0010436663

Rendement

Rendement per kalenderjaar (%)
  Cumulatief rendement t/m 31 dec. 2016 (%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 jaar 5 jaar 10 jaar
13,7 20,8 19,3 10,5 10,8 4,6 46,0 100,5 77,3

Belastingvoordeel

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd is een indexfonds dat de MSCI World Index volgt. Deze index bestaat uit zo'n 1.650 aandelen van bedrijven in 23 ontwikkelde landen wereldwijd. Het Meesman fonds belegt in al deze aandelen. De meeste van deze aandelen keren dividend uit waarop dividendbelasting wordt ingehouden. Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd kan deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit betekent een extra rendement van ongeveer 0,5% per jaar. En maakt dit fonds tot een bijzonder voordelig MSCI World indexfonds om in te beleggen.

Risico

Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Het fonds belegt echter in een zeer groot aantal aandelen (ongeveer 1.650). En de beleggingen van het fonds zijn breed gespreid over landen en sectoren wereldwijd. Hierdoor is het fonds minder risicovol dan aandelenfondsen die hun beleggingen minder breed spreiden.

Het fonds is een indexfonds. De waardeontwikkeling van het fonds zal nagenoeg gelijk zijn aan de waardeontwikkeling van de gevolgde index. Als de index in waarde daalt zal het fonds ook in waarde dalen. Er is geen risico van verkeerde beleggingsbeslissingen als gevolg van actief beheer.

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd presteert uitstekend

Voor alle Meesman Indexfondsen worden de prestaties vergeleken met gelijksoortige actief beheerde beleggingsfondsen van grote, bekende Nederlandse fondshuizen als Robeco en Delta Lloyd. Wij verwachten dat de Meesman Indexfondsen op termijn beter zullen presteren dan de meeste van deze actief beheerde fondsen.

Eind 2015 bleek dit ook het geval te zijn. Over de afgelopen tien jaar versloeg het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd alle actief beheerde fondsen in de vergelijkingsgroep behalve een. Volgend jaar kan de vergelijking echter anders uitpakken.

Meer informatie over de prestaties van het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd en de vergelijkingsgroep.

Grafiek: Opbrengst van een eenmalige inleg van €100.000 na 10 jaar (2006-2015)

Landenverdeling

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd - Landverdeling

10 grootste landen

Verenigde Staten   60,1%
Japan 8,7%
Verenigd Koninkrijk 6,7%
Canada 3,6%
Frankrijk 3,6%
Duitsland 3,4%
Zwitserland 3,2%
Australië 2,7%
Nederland 1,3%
Hongkong 1,2%

Sectorverdeling

 Financiële dienstverlening   18,0%
 Informatietechnologie   14,6%
 Duurzame consumentengoederen    12,3%
 Gezondheidszorg    12,1%
 Industrie en nijverheid    11,2%
 Niet-duurzame consumentengoederen    9,7%
 Energie    7,3%
 Materialen    5,0%
 Telecommunicatiediensten    3,4%
 Nutsbedrijven    3,2%
 Onroerend goed   3,2%

10 grootste beleggingen

 Apple  1,9%
 Microsoft 1,4%
 Exxon Mobile 1,1%
 Johnson & Johnson  0,9%
 JP Morgan Chase   0,9%
 Amazon   0,9%  
 General Electric   0,8%  
 Facebook  0,8%
 Wells Fargo  0,8%
 AT&T 0,8%              

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman en Jacques Wintermans hadden in 2005 met de oprichting van Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen. Ze wilden een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.