Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen

Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen belegt in ongeveer 1.000 aandelen van grote en middelgrote bedrijven uit 26 opkomende landen wereldwijd. Het fonds belegt in een indexfonds van Northern Trust dat de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index volgt. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,2% per jaar.

Laatste koers (7 augustus 2020): € 84,0205

Downloads

 Factsheet (PDF, 294 kB)
 Essentiële Beleggersinformatie (PDF, 175 kB)
 Prospectus (PDF, 650 kB)
 Jaarverslag (PDF, 972 kB)
 Halfjaarbericht (PDF, 544 kB)
 Overzicht alle beleggingen (PDF, 399 kB)

Kerngegevens

 Index:  MSCI Emerging Markets Custom ESG (ND, EUR)
 Beheerder onderliggend fonds:  Northern Trust
 Startdatum:  01-01-2007
 Nabootsing (?):  volledig en fysiek
 Uitlenen effecten:  nee
 Dividenduitkering:  eens per jaar, wordt herbelegd
 Beursnotering:  nee
 Verhandelbaarheid:  wekelijks
 Jaarlijkse kosten:  0,5%
 ISIN code:  NL0010436689

Rendement

Rendement per kalenderjaar (%)
  Cumulatief rendement t/m 31 dec. 2019 (%) 
2015 2016 2017 2018 2019
2020 3 jaar 5 jaar 10 jaar
-5,5 13,8 19,3 -10,9 20,5
-3,8 27,9 37,6 73,0

Belastingvoordeel

Het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen belegt in ongeveer 1.000 aandelen van bedrijven uit 26 opkomende landen. De meeste van deze aandelen keren dividend uit waarop lokaal (in het betreffende land) dividendbelasting wordt ingehouden. De belastingheffing kan oplopen tot 35%. Het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen kan deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,2% per jaar.

Duurzaam

Het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen belegt in een indexfonds van Northern Trust dat een duurzame variant van de reguliere (niet-duurzame) MSCI Emerging Markets Index volgt. Bedrijven in de reguliere MSCI Emerging Markets Index die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is gering. Vanwege de zeer brede spreiding van beide indexen en het beperkte aantal uitsluitingen is het rendement van de reguliere en de duurzame index nagenoeg hetzelfde.

Risico

Het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Het fonds belegt echter in een zeer groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren wereldwijd. Hierdoor is het fonds minder risicovol dan aandelenfondsen die hun beleggingen in opkomende landen minder breed spreiden.

Het fonds is een indexfonds. De waardeontwikkeling van het fonds zal nagenoeg gelijk zijn aan de waardeontwikkeling van de gevolgde index. Als de index in waarde daalt zal het fonds ook in waarde dalen. Er is geen risico van verkeerde beleggingsbeslissingen als gevolg van actief beheer.

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman en Shiva Bloemberg hebben met Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen.  Ze willen een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.