Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen

Het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen is een indexfonds dat de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index volgt. Deze index bestaat uit zo’n 1.000 aandelen van grote en middelgrote bedrijven gevestigd in 26 opkomende landen wereldwijd. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het fonds volgt de index door te beleggen in een indexfonds van Northern Trust dat in al deze aandelen belegt, evenredig aan hun gewicht in de index (volledig fysieke replicatie). Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,2% per jaar.

Binnen het groei deel van uw beleggingsportefeuille is het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen de perfecte aanvulling op het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd, dat alleen in ontwikkelde landen belegt.

Laatste koers (16 augustus 2019): € 78,2208

Downloads

 Factsheet (PDF, 294 kB)
 Essentiële Beleggersinformatie (PDF, 175 kB)
 Prospectus (PDF, 650 kB)
 Jaarverslag (PDF, 972 kB)
 Halfjaarbericht (PDF, 544 kB)
 Overzicht alle beleggingen (PDF, 399 kB)

Kerngegevens

 Index:  MSCI Emerging Markets Custom ESG (ND, EUR)
 Beheerder onderliggend fonds:  Northern Trust
 Startdatum:  01-01-2007
 Nabootsing (?):  volledig en fysiek
 Uitlenen effecten:  nee
 Dividenduitkering:  eens per jaar, wordt herbelegd
 Beursnotering:  nee
 Verhandelbaarheid:  wekelijks
 Jaarlijkse kosten:  0,5%
 ISIN code:  NL0010436689

Rendement

Rendement per kalenderjaar (%)
  Cumulatief rendement t/m 31 dec. 2018 (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 3 jaar 5 jaar 10 jaar
10,7 -5,5 13,8 19,3 -10,9 5,5 20,9 26,4 149,5

Belastingvoordeel

Het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen is een indexfonds dat de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index volgt. Deze index bestaat uit zo'n 1.000 aandelen van bedrijven in 26 opkomende landen wereldwijd. Het Meesman fonds belegt in al deze aandelen. De meeste van deze aandelen keren dividend uit waarop dividendbelasting wordt ingehouden. Het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen kan sinds oktober 2017 deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit betekent een extra rendement van ongeveer 0,2% per jaar. En maakt dit fonds tot een bijzonder voordelig MSCI Emerging Markets Custom ESG indexfonds om in te beleggen.

Duurzaam

Het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen is een indexfonds dat de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index volgt. Deze index is een duurzame variant van de gewone (niet-duurzame) MSCI Emerging Markets Index. Bedrijven in de gewone MSCI Emerging Markets Index die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is gering: minder dan 5% van het totale aantal aandelen. Vanwege de zeer brede spreiding van beide indexen en het beperkte aantal uitsluitingen is het rendement van de gewone en de duurzame MSCI Emerging Markets Index nagenoeg hetzelfde.

Risico

Het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Bovendien belegt het fonds in aandelen van bedrijven gevestigd in opkomende landen, die vaak grotere koersschommelingen laten zien dan aandelen van bedrijven in ontwikkelde landen. Het fonds belegt echter wel in een zeer groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren wereldwijd. Hierdoor is het fonds minder risicovol dan aandelenfondsen die hun beleggingen in opkomende landen minder breed spreiden.

Het fonds is een indexfonds. De waardeontwikkeling van het fonds zal nagenoeg gelijk zijn aan de waardeontwikkeling van de gevolgde index. Als de index in waarde daalt zal het fonds ook in waarde dalen. Er is geen risico van verkeerde beleggingsbeslissingen als gevolg van actief beheer.

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman, Jacques Wintermans en Shiva Bloemberg hebben met Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen.  Ze willen een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.