Meesman Indexfonds Aandelen Europa

Het Meesman Indexfonds Aandelen Europa is een indexfonds dat de MSCI Europe Custom ESG Index volgt. Deze index bestaat uit zo’n 425 aandelen van grote en middelgrote bedrijven gevestigd in 15 ontwikkelde landen in Europa. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het fonds volgt de index door te beleggen in een indexfonds van Northern Trust dat in al deze aandelen belegt, evenredig aan hun gewicht in de index (volledig fysieke replicatie). Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,4% per jaar.

Wilt u binnen het groei deel van uw beleggingsportefeuille meer in Europese aandelen beleggen? Dan kunt u het Meesman Indexfonds Aandelen Europa gebruiken als aanvulling op (of alternatief voor) het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd.

Laatste koers (16 augustus 2019): € 78,7627

Downloads

 Factsheet (PDF, 298 kB)
 Essentiële Beleggersinformatie (PDF, 175 kB)
 Prospectus (PDF, 650 kB)
 Jaarverslag (PDF, 972 kB)
 Halfjaarbericht (PDF, 544 kB)
 Overzicht alle beleggingen (PDF, 236 kB)

Kerngegevens

 Index:  MSCI Europe Custom ESG
 (ND, EUR)
 Beheerder onderliggend fonds:  Northern Trust
 Startdatum:  01-06-2006
 Nabootsing (?):  volledig en fysiek
 Uitlenen effecten:  nee
 Dividenduitkering:  eens per jaar, wordt herbelegd
 Beursnotering:  nee
 Verhandelbaarheid:  wekelijks
 Jaarlijkse kosten:  0,5%
 ISIN code:  NL0010436671

Rendement

Rendement per kalenderjaar (%)
  Cumulatief rendement t/m 31 dec. 2018 (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 3 jaar 5 jaar 10 jaar
6,6 8,0 2,3 9,6 -10,7 12,0 0,1 15,3 116,3

Belastingvoordeel

Het Meesman Indexfonds Aandelen Europa is een indexfonds dat de MSCI Europe Custom ESG Index volgt. Deze index bestaat uit zo'n 425 aandelen van bedrijven in 16 ontwikkelde landen in Europa. Het Meesman fonds belegt in al deze aandelen. De meeste van deze aandelen keren dividend uit waarop dividendbelasting wordt ingehouden. Het Meesman Indexfonds Aandelen Europa kan sinds oktober 2017 deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit betekent een extra rendement van ongeveer 0,4% per jaar. En maakt dit fonds tot een bijzonder voordelig MSCI Europe Custom ESG indexfonds om in te beleggen.

Duurzaam

Het Meesman Indexfonds Aandelen Europa is een indexfonds dat de MSCI Europe Custom ESG Index volgt. Deze index is een duurzame variant van de gewone (niet-duurzame) MSCI Europe Index. Bedrijven in de gewone MSCI Europe Index die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is gering: minder dan 5% van het totale aantal aandelen. Vanwege de zeer brede spreiding van beide indexen en het beperkte aantal uitsluitingen is het rendement van de gewone en de duurzame MSCI Europe Index nagenoeg hetzelfde.

Risico

Het Meesman Indexfonds Aandelen Europa belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Het fonds belegt echter in een groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren in Europa. Hoewel de spreiding iets minder breed is dan van het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd, heeft het Europees aandelenfonds nog altijd een relatief beperkt risico.

Het fonds is een indexfonds. De waardeontwikkeling van het fonds zal nagenoeg gelijk zijn aan de waardeontwikkeling van de gevolgde index. Als de index in waarde daalt zal het fonds ook in waarde dalen. Er is geen risico van verkeerde beleggingsbeslissingen als gevolg van actief beheer.

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman, Jacques Wintermans en Shiva Bloemberg hebben met Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen.  Ze willen een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.