Meesman Indexfonds Aandelen Europa

Meesman Indexfonds Aandelen Europa belegt in ongeveer 425 aandelen van grote en middelgrote bedrijven uit 15 ontwikkelde landen in Europa. Het fonds belegt in een indexfonds van Northern Trust dat de MSCI Europe Custom ESG Index volgt. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar.

Laatste koers (7 augustus 2020): €77,1237

Downloads

 Factsheet (PDF, 298 kB)
 Essentiële Beleggersinformatie (PDF, 175 kB)
 Prospectus (PDF, 650 kB)
 Jaarverslag (PDF, 972 kB)
 Halfjaarbericht (PDF, 544 kB)
 Overzicht alle beleggingen (PDF, 236 kB)

Kerngegevens

 Index:  MSCI Europe Custom ESG
 (ND, EUR)
 Beheerder onderliggend fonds:  Northern Trust
 Startdatum:  01-06-2006
 Nabootsing (?):  volledig en fysiek
 Uitlenen effecten:  nee
 Dividenduitkering:  eens per jaar, wordt herbelegd
 Beursnotering:  nee
 Verhandelbaarheid:  wekelijks
 Jaarlijkse kosten:  0,5%
 ISIN code:  NL0010436671

Rendement

Rendement per kalenderjaar (%)
  Cumulatief rendement t/m 31 dec. 2019 (%)
2015 2016 2017 2018 2019
2020 3 jaar 5 jaar 10 jaar
8,0 2,3 9,6 -10,7 26,3
-10,1 23,6 36,6 108,0

Belastingvoordeel

Het Meesman Indexfonds Aandelen Europa belegt in ongeveer 425 aandelen van bedrijven uit 16 ontwikkelde landen in Europa. De meeste van deze aandelen keren dividend uit waarop lokaal (in het betreffende land) dividendbelasting wordt ingehouden. De belastingheffing kan oplopen tot 35%. Het Meesman Indexfonds Aandelen Europa kan deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar.

Duurzaam

Het Meesman Indexfonds Aandelen Europa belegt in een indexfonds van Northern Trust dat een duurzame variant van de reguliere (niet-duurzame) MSCI Europe Index volgt. Bedrijven in de reguliere MSCI Europe Index die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is gering. Vanwege de zeer brede spreiding van beide indexen en het beperkte aantal uitsluitingen is het rendement van de reguliere en de duurzame index nagenoeg hetzelfde.

Risico

Het Meesman Indexfonds Aandelen Europa belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Het fonds belegt echter in een groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren in Europa. Hoewel de spreiding iets minder breed is dan van het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal, heeft het Europees aandelenfonds nog altijd een relatief beperkt risico.

Het fonds is een indexfonds. De waardeontwikkeling van het fonds zal nagenoeg gelijk zijn aan de waardeontwikkeling van de gevolgde index. Als de index in waarde daalt zal het fonds ook in waarde dalen. Er is geen risico van verkeerde beleggingsbeslissingen als gevolg van actief beheer.

AFM Risico indicator 6

Over Meesman

Veel bedrijven zijn gericht op winstmaximalisatie. Andere ontstaan uit idealisme, een drive om echt iets in de wereld te veranderen. Meesman is zo'n bedrijf. Directeuren Hendrik Meesman en Shiva Bloemberg hebben met Meesman Indexbeleggen een duidelijk doel voor ogen.  Ze willen een beleggingsoplossing aanbieden die objectief gezien voor de klant het beste is.