Duurzaam beleggen

Voor beleggers is de duurzaamheid van hun beleggingen een steeds belangrijker thema aan het worden. Zij vinden dat bedrijven er niet alleen zijn voor hun aandeelhouders, klanten en andere belanghebbenden, maar ook rekening dienen te houden met de bredere belangen van de samenleving waar zij deel van uitmaken. Concreet betekent dit dat beleggers een zo goed mogelijk rendement willen behalen maar ook willen dat er rekening wordt gehouden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Meesman onderschrijft dit. Hieronder leest u hoe Meesman hier invulling aan geeft.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Meesman werkt alleen samen met vermogensbeheerders die internationaal afgesproken normen voor maatschappelijk verantwoord beleggen onderschrijven. Zoals de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). Vermogensbeheerders die de UNPRI ondertekenen dienen in hun beleggingsproces en in hun rol als aandeelhouder rekening te houden met sociale overwegingen, milieu en goed ondernemingsbestuur. Ook dienen zij als aandeelhouders actief gebruik te maken van het stemrecht dat de aandelen met zich meebrengen en met bestuurders in gesprek te gaan over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hun onderneming.

Uitsluiten

Door te stemmen en in gesprek te gaan met het bestuur proberen aandeelhouders bedrijven aan te sporen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Helaas lukt dit niet altijd. Bedrijven die niet of onvoldoende oog hebben voor mens, milieu en goed ondernemingsbestuur (internationaal aangeduid als Environmental, Social and Governance (ESG) criteria) worden door de Meesman aandelenfondsen uitgesloten.

Duurzame indexen

Uitsluiting van bedrijven die onvoldoende maatschappelijk verantwoord ondernemen doen wij door het vermogen van de Meesman aandelenfondsen te beleggen in duurzame indexfondsen van vermogensbeheerder Northern Trust. Deze indexfondsen volgen speciaal voor Northern Trust ontwikkelde duurzame varianten van de reguliere (niet-duurzame) MSCI indexen. Deze zogeheten Custom ESG Indexen sluiten bedrijven uit die onvoldoende oog hebben voor mens, milieu en goed ondernemingsbestuur.

Welke bedrijven worden uitgesloten?

  • Bedrijven die niet voldoen aan de principes van de UN Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding.
  • Bedrijven betrokken bij de productie, distributie en verkoop van tabak.
  • Bedrijven betrokken bij de productie van bepaalde soorten wapens, waaronder controversiële wapens zoals clusterbommen, landmijnen, kernwapens, biologische en chemische wapens.
  • Alleen bij beleggen in kleine bedrijven geldt dat ook bedrijven met fossiele brandstof reserves en een (relatief) hoge CO2 uitstoot worden uitgesloten.

Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?

In de onderstaande tabel ziet u voor alle Meesman aandelenfondsen hoeveel bedrijven de duurzame MSCI index uitsluit in vergelijking met de reguliere (niet-duurzame) MSCI index. Ook wordt aangegeven hoeveel dit is als percentage van het totale aantal bedrijven en de totale beurswaarde van alle bedrijven in de reguliere (niet-duurzame) MSCI index.

Aandelen
Wereldwijd
Totaal
Aandelen
Ontwikkelde Landen
Aandelen
Opkomende Landen
Aandelen
Kleine
Bedrijven
Aandelen
Europa
 Aantal uitgesloten bedrijven
1.128 van 7.204 62 van 1.654 115 van 1.198 951 van 4.352 22 van 442
 Als % van totaal aantal bedrijven
15,7% 3,8% 8,2% 21,8% 5,0%
 Als % van totale beurswaarde
10,0% 7,3% 9,6% 13,4% 10,9%

Het aantal bedrijven dat wordt uitgesloten is beperkt. Ook met uitsluitingen zijn de Meesman aandelenfondsen dus zeer breed gespreid.

Rendement

Voor de duurzame MSCI World Index en MSCI Emerging Markets Index zijn er rendementen vanaf 2008. Voor beide indexen was het gemiddelde rendement over de afgelopen elf jaar (2008 t/m 2018) nagenoeg gelijk aan het rendement van de reguliere (niet-duurzame) index. Hiernaast ziet u voor de MSCI World Index het rendement van beide varianten van de index.

Ook in de toekomst verwachten wij dat de duurzame en de reguliere indexen op lange termijn vergelijkbare rendementen zullen behalen. Op jaarbasis kunnen de rendementen wel wat uiteenlopen, maar de rendementsverschillen zullen naar verwachting beperkt zijn.