Duurzaam beleggen

Voor beleggers is de duurzaamheid van hun beleggingen een steeds belangrijker thema aan het worden. Zij vinden dat bedrijven er niet alleen zijn voor hun aandeelhouders, klanten en andere belanghebbenden, maar ook rekening dienen te houden met de bredere belangen van de samenleving waar zij deel van uitmaken. Concreet betekent dit dat beleggers een zo goed mogelijk rendement willen behalen maar ook willen dat er rekening wordt gehouden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Meesman onderschrijft dit. Hieronder leest u hoe Meesman hier invulling aan geeft.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Meesman werkt alleen samen met vermogensbeheerders die internationaal afgesproken normen voor maatschappelijk verantwoord beleggen onderschrijven. Zoals de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). Vermogensbeheerders die de UNPRI ondertekenen dienen in hun beleggingsproces en in hun rol als aandeelhouder rekening te houden met sociale overwegingen, milieu en goed ondernemingsbestuur. Ook dienen zij als aandeelhouders actief gebruik te maken van het stemrecht dat de aandelen met zich meebrengen en met bestuurders in gesprek te gaan over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hun onderneming.

Uitsluiten

Door te stemmen en in gesprek te gaan met het bestuur proberen aandeelhouders bedrijven aan te sporen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Helaas lukt dit niet altijd. Bedrijven die niet of onvoldoende oog hebben voor mens, milieu en goed ondernemingsbestuur (internationaal aangeduid als Environmental, Social and Governance (ESG) criteria) worden door de Meesman aandelenfondsen uitgesloten.

Duurzame indexen

Uitsluiting van bedrijven die onvoldoende maatschappelijk verantwoord ondernemen doen wij door het vermogen van de Meesman aandelenfondsen te beleggen in duurzame indexfondsen van vermogensbeheerder Northern Trust. Deze indexfondsen volgen speciaal door MSCI voor Northern Trust ontwikkelde duurzame varianten van de gewone (niet-duurzame) MSCI indexen. Deze zogeheten Custom ESG Indexen sluiten bedrijven uit die onvoldoende oog hebben voor mens, milieu en goed ondernemingsbestuur.

Welke bedrijven worden uitgesloten?

  • Bedrijven die niet voldoen aan de principes van de UN Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding.
  • Bedrijven betrokken bij de productie, distributie en verkoop van tabak.
  • Bedrijven betrokken bij de productie van bepaalde soorten wapens, waaronder controversiële wapens zoals clusterbommen, landmijnen, kernwapens, biologische en chemische wapens.

Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?

In de onderstaande tabel ziet u voor alle drie de duurzame MSCI indexen hoeveel bedrijven worden uitgesloten in vergelijking met de gewone (niet-duurzame) MSCI index. Ook wordt aangegeven hoeveel dit is als percentage van het totale aantal bedrijven en de totale beurswaarde van alle bedrijven in de gewone MSCI index.

Aandelen
Wereldwijd
Aandelen
Europa
Aandelen
Opkomende Landen
 Index MSCI World
Custom ESG Index
MSCI Europe
Custom ESG Index
MSCI Emerging Markets
Custom ESG Index
 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?
56 van de 1.642 20 van de 446 93 van de 1.151
 Als % van totaal aantal bedrijven in de index 3,4% 4,5% 8,1%
 Als % van totale beurswaarde van de index 8,0% 10,7% 6,2%

Het aantal bedrijven dat wordt uitgesloten is zeer beperkt. Ook met uitsluitingen zijn de Meesman aandelenfondsen dus zeer breed gespreid. De uitsluitingen zorgen wel voor kleine verschillen in de verdeling over landen en sectoren. In het document 'Samenstelling MSCI Indexen' (PDF, 269 kB) leest u er meer over.

Rendement

Voor de duurzame MSCI World en MSCI Emerging Markets indexen zijn er rendementscijfers vanaf 2008. Voor beide indexen was het gemiddelde rendement over de afgelopen negen jaren (2008 t/m 2016) nagenoeg gelijk aan het rendement van de gewone index. Hiernaast ziet u voor de MSCI World Index het rendement van beide varianten van de index.

Ook in de toekomst verwachten wij dat de duurzame en de gewone indexen op lange termijn vergelijkbare rendementen zullen behalen. Op jaarbasis kunnen de rendementen wel van elkaar afwijken, al zullen de rendementsverschillen naar verwachting beperkt zijn.

Meer over de rendementen van de MSCI Indexen (PDF, 120 kB)