Aandelen Europa

Breed gespreid beleggen in aandelen van Europese bedrijven. Bovendien duurzaam, belastingefficiënt en lage kosten. Het fonds voor wie alleen in Europa wil beleggen. Let op: Europa vertegenwoordigt maar een klein deel van de wereldwijde aandelenmarkt. Wij adviseren om wereldwijd te beleggen. Dat is echt passief beleggen.


Meesman Indexfonds Aandelen Europa is een indexfonds dat de MSCI Europe Custom ESG Index volgt. Deze index bestaat uit zo'n 400 aandelen van grote en middelgrote uit 15 ontwikkelde landen in Europa. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar.

Koersontwikkeling

Rendement

Rendement per kalenderjaar Cumulatief rendement
2017 2018 2019 2020 2021 3 jaar 5 jaar 10 jaar
9,6 -10,7 26,3 -1,2 17,9 11,5 25,0 85,4
De rendementen in de bovenstaande tabel zijn percentages op jaarbasis, na aftrek van fondskosten. Het rendement in 2021 is voor het jaar tot nu toe d.w.z. van 1 januari 2021 tot en met de meeste recente handelsdatum. Het 3-, 5- en 10-jaars rendement is het cumulatieve rendement tot en met 31 december 2020. Rendementen uit het verleden bieden géén garantie voor de toekomst.
Crikelhart

Duurzaam

Het fonds volgt een duurzame variant van de MSCI Europe Index. Bedrijven in de gewone (niet-duurzame) MSCI Europe Index die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is gering. Lees meer

Cirkelkosten

Belastingvoordeel

Het fonds belegt in aandelen. Op het dividend dat door deze aandelen wordt uitgekeerd wordt lokaal dividendbelasting ingehouden. Het fonds kan deze dividendbelasting vrijwel volledig terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,5% per jaar. Lees meer

AMFRI6

Risico

Het fonds belegt in aandelen en aandelen zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties. Het fonds belegt echter in een zeer groot aantal aandelen met een brede spreiding over landen en sectoren in Europa. Hierdoor is het fonds minder risicovol dan aandelenfondsen die hun beleggingen minder breed spreiden.


Algemene informatie

Startdatum 1-6-2006
Laatste koers € 97,8807 (17-09-2021)
Index MSCI Europe Custom ESG (ND, EUR)
Beleggingsmethodiek   Volledige fysieke nabootsing
Uitlenen effecten Nee
Dividenduitkering Jaarlijks, wordt herbelegd
Fondskosten 0,5% per jaar
Verhandelbaarheid Wekelijks
Beursnotering Nee
ISIN code NL0010436671

Documenten