Het nut van niets doen

tussentijds_bijgewerkt.png12 maart 2020

Na vele jaren van groei zijn de aandelenmarkten recent fors onderuit gegaan. Ons advies? Laat u niet door korte termijn onrust afleiden van uw lange termijn doelstelling. Houd koers.

De afgelopen weken zijn de aandelenmarkten wereldwijd hard onderuit gegaan. Tussen 19 februari en 11 maart is het verlies van de MSCI World Index ten opzichte van het hoogtepunt vóór de daling opgelopen tot meer dan 20%. In beleggersjargon is dan sprake van een bear market. Leuk is het niet maar onrust op de financiële markten hoort er nu eenmaal bij. Periodes van stijgende en dalende koersen wisselen elkaar af. Koersen kunnen niet altijd alleen maar omhoog gaan. Op dit soort momenten is rustig blijven niet altijd makkelijk, maar wel belangrijk. Ons advies is om vast te houden aan de lange termijn beleggingsstrategie waar u bij Meesman voor hebt gekozen. En dus om rustig te blijven zitten. Onderzoek en ervaring leren dat beleggers die zich door korte termijn ontwikkelingen laten verleiden om van hun lange termijn strategie af te stappen meestal slechter uit zijn dan beleggers die gewoon niets doen en de tijd voor zich laten werken.

Coronavirus
In december vorig jaar kwamen de eerste berichten over een uitbraak van een nieuw virus in China. Sindsdien beheerst het onderwerp het nieuws. De beurzen leken zich er in eerste instantie weinig van aan te trekken. De MSCI World Index van ontwikkelde landen steeg in de eerste zeven weken van dit jaar met meer dan 7%. Toen was er ineens een moment waarop het sentiment omsloeg en beleggers besloten eieren voor hun geld te kiezen. De laatste weken grijpt de angst voor de economische gevolgen van het coronavirus om zich heen. Recent kwam daar ook nog een prijzenoorlog op de oliemarkt bij. De MSCI World Index van ontwikkelde landen is tussen 19 februari en 11 maart met 22% gedaald. Het verlies ten opzichte van 1 januari is bijna 17%. Ook de MSCI Emerging Markets Index van opkomende landen heeft stevig moeten inleveren, zij het iets minder dan in de ontwikkelde landen.

Niet te voorzien
Of een bepaalde ontwikkeling ergens in de wereld uiteindelijk zal leiden tot een noemenswaardige correctie op de beurs is van tevoren niet te voorspellen. Laat staan dat men zou kunnen voorspellen wanneer zo’n ‘tipping point’ zal plaatsvinden. Tijdens de lange periode van stijgende aandelenkoersen over de afgelopen elf jaar waren er allerlei ontwikkelingen waarbij deskundigen vreesden voor een omslag op de beurs. Meestal was het loos alarm. Zoals bij de euro crisis, de shutdown van de Amerikaanse overheid, de uitbraak van het Ebolavirus, de bijna halvering van de olieprijs, het Brexit referendum, de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS, de handelsoorlog tussen de VS en China, de vele verliesmakende en overgewaardeerde jonge technologiebedrijven die naar de beurs gingen, de korte rente die onder de lange rente zakte etc.

Maar twee keer was er wel een forse beurscorrectie van meer dan 20%. Dat was in 2011 toen beleggers zich zorgen maakten over een mondiale groeivertraging en de kredietwaardigheid van enkele Europese landen. En in 2015/16 toen de groei van de Chinese economie leek af te zwakken, de olieprijs fors terugliep en zorgen over de al eerder stopgezette monetaire stimulering in de VS de kop opstaken.

Waarom in 2011 en 2015 een forse correctie plaatsvond en in de vele andere situaties niet, is niet te zeggen. Waarschijnlijk een kwestie van een toevallige samenloop van omstandigheden die om vaak onverklaarbare redenen de ene keer wel tot een collectieve vlucht naar veiligheid leidt en de andere keer niet. In zowel 2011 als 2015 duurde de daling minder dan een jaar, waarna de opgaande lijn weer werd opgepakt.

Ook nu hebben we te maken met een koersdaling van meer dan 20%. En ook nu is niet te voorspellen of we inmiddels het ergste achter de rug hebben of dat ons nog meer rode cijfers te wachten staan. Wordt de uitbraak van het coronavirus redelijk snel onder controle gebracht of gaat het lang duren? Is de ruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland over de olieproductie van tijdelijk aard of loopt het uit de hand? Welke nieuwe ontwikkelingen, goed en slecht, staan ons de komende maanden nog te wachten? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de handel, economie en samenleving? En hoe zullen de beurzen op dit alles reageren? Niemand die het weet.

Meesman beleggingsfilosofie
Meesman staat voor passief beleggen. Dat is beleggen in een wereldwijd gespreid, marktgewogen indexfonds en die voor de lange termijn aanhouden. Deze beleggingsstrategie biedt op lange termijn de beste kans op goede beleggingsresultaten. Die goede beleggingsresultaten behaal je alleen door altijd belegd te zijn. In goede en in slechte tijden.

Voor passieve beleggers is het dus zaak om de focus op de lange termijn te houden en verder niets te doen. Altijd. Ook als het stormt op de beurs. De onvermijdelijke onrust en waardedalingen op de beurs zijn het korte termijn zuur waar beleggers doorheen moeten om van het lange termijn zoet te kunnen genieten. Vergeet niet dat op de beurs na regen altijd weer zonneschijn komt. De regen kan soms hard neerkomen en lang aanhouden maar op een gegeven moment klaart het weer op. En op lange termijn is de beurs een zonnige plek: er zijn veel meer dagen, maanden, jaren waarin winst wordt gemaakt dan verlies. Zoals onderstaande grafieken duidelijk laten zien.

grafiek 2009.JPG

grafiek 1970.JPG

Het nut van niets doen
Over de afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar het gedrag en de beleggingsresultaten van (particuliere) beleggers. Deze onderzoeken laten overtuigend zien dat beleggers die in- en uitstappen dat steevast op het verkeerde moment doen en zodoende minder rendement behalen dan beleggers die gewoon rustig blijven zitten en hun beleggingen voor de lange termijn aanhouden. Dat komt omdat niemand kan voorspellen wanneer er een omslagpunt op de beurs aankomt. Net zoals niemand weet of een beurs die al een dalende beweging heeft ingezet nog verder te gaan heeft dan wel dat het keerpunt nabij is en het herstel gloort.

De ervaring leert dat bij een correctie op de beurs de meeste beleggers zich pas ongerust gaan maken als de verliezen al aardig zijn opgelopen, zo tussen de 20% tot 30%. Dan gaat de media er aandacht aan besteden en komt het speculeren over wat er aan de hand is echt op gang. Is dit misschien een voorbode van iets ergers? Vaak is dan het ergste al achter de rug en volgt een spoedig herstel. Beleggers die toch uitstappen nemen hun verlies en durven voorlopig niet meer in te stappen. Zij missen dan ook (een deel van) het koersherstel, dat in de eerste maanden vaak heel rap gaat. Tijdens de kredietcrisis bereikte de beurs op 9 maart 2009 het dieptepunt. Vóór het einde van dat jaar was de MSCI World Index alweer met 40% gestegen.

Een anekdote over de kredietcrisis
In het najaar van 2008, midden in de kredietcrisis, gaven wij voor onze beleggers een presentatie over wat er volgens ons aan de hand was en wat onze beleggers het beste konden doen. Ons advies destijds was precies hetzelfde als nu: blijf zitten en het komt goed, we weten alleen niet wanneer. Een echtpaar, die beide een rekening bij ons hadden, verschilde van mening over wat te doen. De een bleef zitten. De ander vond het toch te eng en stapte uit. Het is niet moeilijk om te raden wiens geld sindsdien het hardst gegroeid is.

« Ga naar overzicht