Wijziging prospectus Meesman fondsen

28 november 2014

Op 1 januari 2015 wijzigt een aantal zaken met betrekking tot de Meesman Beleggingsfondsen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen. Het prospectus is het juridische document waarin de voorwaarden van beleggen in de Meesman Beleggingsfondsen zijn vastgelegd. Het is onze nadrukkelijke intentie deze voorwaarden zo helder en begrijpelijk mogelijk te verwoorden.

Meesman past per 1 januari 2015 de kosten aan voor beleggen in de Meesman Beleggingsfondsen. Het betreft de volgende aanpassingen:

1. Administratiekosten

Tot en met 31 december 2014 brengt beleggen in Meesman Beleggingsfondsen jaarlijkse administratiekosten met zich mee van € 25 per Meesman Beleggingsrekening per jaar. Deze kosten vervallen met ingang van 1 januari 2015.

2. Jaarlijkse fondskosten

De jaarlijkse fondskosten, die tot en met 31 december 2014 nog per fonds variëren, zijn met ingang van 1 januari 2015 voor alle fondsen gelijk, namelijk 0,5% van het belegde vermogen. Hieronder volgen de actuele en de toekomstige jaarlijkse fondskosten.

Hoofdstuk 12 van het prospectus is conform deze wijzingen aangepast. De participanten zijn op 28 november 2014 per e-mail over de wijzigingen geïnformeerd.

« Ga naar overzicht