Meesman vereenvoudigt de kosten verder

Transactie_21012294_07-01-2013.pdf01 december 2014

Meesman Indexbeleggen past per 1 januari 2015 de kosten aan voor beleggen in Meesman indexfondsen. De jaarlijkse kosten, die nu nog per fonds variëren, zijn vanaf dat moment voor alle indexfondsen gelijk, namelijk 0,5%. Bovendien vervallen de jaarlijkse administratiekosten. 

Eenvoud

De vereenvoudiging van de kostenstructuur past naadloos in de bedrijfsfilosofie van Meesman: beleggen zo eenvoudig en goedkoop mogelijk maken voor de particuliere belegger. Directeur Hendrik Meesman: “Bij Meesman geloven we in eenvoud. Dat geeft de beste beleggingsresultaten. En het stelt beleggers in staat om het zelf te doen, zonder duur advies of beheer. En zonder ernaar om te hoeven kijken.”

Transparantie

Meesman wil haar klanten transparantie bieden, juist ook als het om de kosten gaat. Een klein verschil in kosten kan op de lange termijn immers een veel groter verschil maken voor het eindkapitaal dan beleggers beseffen. “In de praktijk hebben beleggers vaak nog steeds onvoldoende in de gaten wat ze werkelijk betalen”, aldus Arthur Docters van Leeuwen, voorzitter van de Raad van Toezicht bij Meesman. “Naast de kosten van de beleggingsfondsen waarin je belegt kan de bank, verzekeraar of vermogensbeheerder waar je je rekening aanhoudt ook kosten in rekening brengen zoals advieskosten, beheervergoeding, service fee, transactiekosten, dividendprovisie, bewaarloon, valutakosten, btw, etc. Bij Meesman zijn er alleen de (lage) kosten van de indexfondsen en eenmalige transactiekosten.”

Kostenverlaging

Voor Meesmans klanten betekent de aanpassing in vrijwel alle gevallen een verlaging van de kosten. Directeur Jacques Wintermans: “Ons beleid is al sinds 2005 ongewijzigd: onze klanten de beste indexfondsen bieden tegen zo laag mogelijke kosten, en de kosten stelselmatig verder verlagen naarmate we groeien. Meesman is het afgelopen jaar 50% gegroeid, en dit maakt het voor ons mogelijk om het ontstane schaalvoordeel door te geven aan onze klanten.“

« Ga naar overzicht