Aanpassing prospectus

invullen.png15 april 2019

Het prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen is aangepast. De primaire aanleiding voor de aanpassing van het prospectus is de aanstelling van een nieuwe bewaarder voor de Meesman Beleggingsfondsen.

Tot en met 31 maart 2019 was SGG Depositary B.V. de bewaarder. Op 1 april 2019 is Darwin Depositary Services B.V. de bewaarder geworden. De taak van de onafhankelijke bewaarder is om toezicht te houden op de beheerder, de administrateur en de juridisch eigenaar van de Meesman Beleggingsfondsen. Door een bewaarder aan te stellen die niet tot de SGG Group (nu IQ-EQ) behoort, is er meer afstand tussen de bewaarder en de partijen die de bewaarder dient te controleren en wordt de mogelijke schijn van belangenverstrengeling uitgesloten.

Verder zijn een aantal teksten in het prospectus geactualiseerd. De belangrijkste zijn:

  • Meesman Indexbeleggen heeft een aantal werkzaamheden uitbesteed aan SGG Financial Services B.V., de administrateur van de Meesman Beleggingsfondsen. SGG Group heeft haar naam gewijzigd naar IQ-EQ (klik hier voor meer informatie). De nieuwe naam van de administrateur (IQ EQ Financial Services B.V.) hebben we in het prospectus doorgevoerd.
  • In het hoofdstuk over de beleggingsdoelstelling en -beleid staat een tabel met de beleggingsresultaten van de afgelopen vijf kalenderjaren. Deze tabel is geactualiseerd.
  • In bijlage 1 over de Northern Trust fondsen staat een omschrijving van de manier waarop de MSCI Custom ESG indices worden samengesteld. Deze omschrijving is aangepast omdat de uitsluiting van bedrijven betrokken bij de productie van wapens enigszins is uitgebreid.

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u ons altijd bellen op 070-3637300 of een e-mail sturen naar info@meesman.nl.

« Ga naar overzicht